Seminár Kvalita života ženy v menopauzálnom období

 

logo IPASK male

Iniciatíva pôrodných asistentiek Slovenska,

fakulta-zdravotnictva-ku-rk

Fakulta zdravotníctva, KU Ružomberok,

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek.

Vážené kolegyne PA, sestry, zdravotníci,
srdečne Vás pozývame na celoslovenský jednodňový odborno-vzdelávací seminár s názvom:

 

Kvalita života ženy v menopauzálnom období

Termin: 25.11.2016

Miesto: Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku,  Námestie A. Hlinku 60, Organová miestnosť

Pred pár dňami sme prežívali víkendový edukačno-relaxačný pobyt na Liptove, zorganizovaný našim združením IPASK. Bol určený všetkým ženám s edukačnou vložkou na vždy aktuálnu tému: Intímne zdravie ženy po 40. roku (IZŽ40). Komorné, otvorené stretnutie v priateľskom duchu, kvalitné prednášky počas jedného dopoludnia, saunový, vodný a masážny svet, liečivá príroda, oddych v priebehu troch dní. Týmto ďakujeme všetkým účastníčkam IZŽ40 z viacerých kútov Slovenska za prijatie našej ponuky IPASK a obohacujúce spoločné chvíle, strávené s PA a ostatnými žienkami. Tešíme sa nabudúce.

Nezabúdame ani na výchovno-vzdelávacie aktivity a pripravili sme odborný seminár pre zdravotníkov s podobnou témou, ktorá Vám rozšíri vzdelanosť a obzor ako zdravotníčkam, no súčasne, ako ženám. Obdobie menopauzy a klimaktéria, skôr či neskôr, sa bude dotýkať každej z nás.

Vzdelávaciu aktivitu  pripravila IPASK o.z. v spolupráci so SKSaPA a KU v Ružomberku – v rámci vypracovaného projektu FZ KU s názvom: KEGA č. 029KU-4/2016 Empirická štúdia vplyvu klimaktéria na zdravie žien.

 

Cieľová skupina

Podujatie je súčasťou kontinuálneho vzdelávania, určené pôrodným asistentkám, sestrám, fyzioterapeutom a iným zdravotníckym pracovníkom, ktorí sa podieľajú na starostlivosti o ženu v menopauzálnom a klimakterickom období.

 

Aktivita sústavného vzdelávania

Seminár je zaradený do systému hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, s vydaním potvrdenia o účasti a pridelením 6 kreditov pre sestry a pôrodné asistentky v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov. Potvrdenia o účasti sa budú vydávať po ukončení vzdelávacej aktivity.

 

Pozvánka

pozvanka-seminar-rk-2016-strana-1   pozvanka-seminar-rk-2016-strana-2

Tu si môžete stiahnuť pozvánku v PDF.

 

Obsah

Ako zvládnuť prechod? Ktoré zmeny v organizme ženy sa vyskytujú najčastejšie? Poznáme terapiu, spôsob, ako uchopiť do rúk nový stav u žien? 

Oslovení odborníci nám priblížia dôležité a významné fakty, spojené s ukončením reprodukčného veku. Dozvieme sa mnoho informácií o okolnostiach a možnostiach, ktoré sa významne podieľajú  na ovplyvnení kvality života ženy a udržiavaní psychického a telesného zdravia aj naďalej.

Menopauza a klimaktérium je prirodzený jav, ale tiež obdobie, na ktoré sa ženy veľmi netešia. Odchádzajú stavy spojené s menštruáciou, tehotenstvom, pôrodom, dojčením a prichádzajú stavy iné, nové, odlišné od všetkých predchádzajúcich… možné návaly tepla a chladu, potenie, nespavosť, zmeny nálady, nervozita až depresie, bolesti hlavy, inkontinencia, vaginálny dyskomfort, porucha pohybového aparátu, atď.

Podstatné je vedieť nové prejavy prijať, zmieriť sa s ich prítomnosťou. Hľadať cestu, ako znížiť ich pôsobenie, s vyrovnanosťou, v pokoji zvládať a prekonávať charakteristické príznaky a odchýlky.

Okruhy tém

I. Starostlivosť o ženu v oblasti psychosomatiky, psychoterapie, zdravého životného štýlu
II. Ponímanie stavu a terapeutické prístupy k ženám v menopauze a klimaktériu.

Prihláška

Prosíme registrovať sa DVOJMO do 22. 11. 2016.

 1. na portáli SKSaPA www.sksapa.sk (členovia SKSaPA),
 2. na webe IPASK www.ipask.sk (členovia a nečlenovia SKSaPA).

Na seminár sa prihláste vyplnením prihlášky, kliknutím na položku Registračný formulár a súčasne uhraďte príslušnú výšku účastníckeho poplatku.

Účastnícky poplatok

11 € – pre členov SKSaPA

16 € – pre nečlenov SKSaPA

Možnosti spôsobu úhrady a potrebné platobné údaje nájdete v položke Platba za seminár. Prosíme o úhradu poplatku do 22.11.2016.

Vaša prihláška bude platná až po registrácii a prijatí zaplateného poplatku.

1. Bankovým prevodom na účet IPASK

Číslo účtu: SK6511110000001146294018
Do poznámky pre príjemcu uveďte: Vaše meno a priezvisko, Seminár RK

2. Poštovým poukazom na účet

Číslo účtu: SK65 1111 0000 0011 4629 4018

Adresát:  IPASK o.z.
Hutnícka 3/20
052 01  Spišská Nová Ves

Správa pre adresáta: Seminár RK

Program

08.15 – 09.00     Prezentácia účastníkov

09.00 – 09.10     Uvítanie a otvorenie seminára
09.10 – 09.20     Pôrodná asistentka včera a dnes – PhDr. Nemčoková Adriana (SKSaPA)
09.20 – 10.20     Hormonálna dysbalancia v menopauze a prírodná liečba, MUDr. Plávková Mária
10.20 – 10.30     Nové trendy v kúpeľnej liečbe pri poruchách pohybového systému v období klimaktéria, Mgr. Srpoňová Marína (FZ RK)
10.30 – 11.00     Coffee break
11.00 – 11.15     Životospráva v klimaktériu PhDr. Bc. Moraučíková Eva PhD. (FZ RK)
11.15 – 12.15     Panvové dno a paradox, Mgr. Woleková Zuzana (CAF BA)
12.15 – 12.30     Ako využiť produkty Zepter pri skvalitnení života v menopauzálnom období, Jecková Monika

12.30 – 13.45    Obedňajšia prestávka

13.45 – 14.15    Sexuálne prežívanie – vec stále aktuálna, PhDr. Jonášová Iveta, Ph.D.
14.15 – 14.30    Keď s menopauzou prichádza inkontinencia, Lukáčová Renáta
14.30 – 14.45    Zhodnotenie kvality života ženy v klimaktériu, Doc. PhDr. Kopáčiková Mária PhD. (FZ RK)
14.45 – 15.30    Poznaj svoju plodnosť po 40-tke, manželia Simona a Jozef Predáčovci (LPP)
15.30 – 16.00    Coffee Break
16.00 – 16.15    Vaginálny diskomfort v spojitosti s atrofiou, Bc. Glončáková Nikola (IPASK)
16.15 – 16.30    IVE inkontinStop- nový prístup pri riešení problému s inkontinenciou, Bartkovjaková Monika
16.30 – 16.45    Fytoterapia v menopauze – voľba žien, Mgr. Kittová Jana (IPASK)
16.45 – 17.00    Aromaterapia a ženské zdravie, Mgr. Furmanová Anastázia (IPASK)

17.00                 Záver, ukončenie seminára

Prednášky a prednášajúci

Hormonálna dysbalancia v menopauze a prírodná liečba, MUDr. Plávková Mária

Odborná prednáška o harmonizácii organizmu, zdravom životnom štýle, prístupe k sebe a k životu po fyzickej, mentálnej aj spirituálnej stránke. Zodpovednosť za vlastné zdravie musí niesť každý človek sám.
Aj po štyridsiatke môžme byť zdravé, naplnené energiou a cítiť sa fit. Čo preto urobiť?

MUDr. Mária Plávková
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
Vo svojej klinickej praxi vychádza z odboru psychiatrie, venuje sa psychoterapii a viac ako 15 rokov je jej doménou holistický prístup v liečbe človeka, opierajúci sa o poznatky prírodnej medicíny, štúdium psychosomatických vzťahov a východných aj západných tradičných prístupov ku zdraviu. Veľkým prínosom v práci na sebe aj pre klientov bolo pre ňu absolvovanie preventívneho kardiovaskulárneho programu v USA a zvlášť pobyty v Amazonskom pralese. Jej cieľom je pomôcť znovu obnoviť harmóniu na všetkých rovinách prejavu života. Zodpovednosť za vlastné zdravie musí niesť každý človek sám.

Nové trendy v kúpeľnej liečbe pri poruchách pohybového systému v období klimaktéria, Mgr. Marina Srpoňová

V prednáške rozoberieme poruchy pohybového systému, ktoré vznikajú v období klimaktéria a možnosti ich kúpeľnej liečby vo vytypovaných kúpeľoch, ktoré sa tejto problematike venujú. Zmeriame sa na: osteoporózu, artrózu kĺbov a chronickú bolesť. Pozornosť venujeme aj inkontinencii moču, ktorá je tiež častým príznakom tohto obdobia ženy. Následne popíšeme možnosti liečby týchto príznakov a aktuálne programy, ktoré kúpele ponúkajú svojim pacientkam v rámci liečby.

Mgr. Marina Srpoňová, katedra fyzioterapie
mgr-marina-srponova
Študent doktorandského štúdia v študijnom programe Fyzioterapia, Fakulta zdravotníctva, Katolícka univerzita v Ružomberku. Prax v odbore 11 rokov.

Životospráva v klimaktériu, PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD.

Zmena životného štýlu v období klimaktéria môže výrazným spôsobom zmierniť klimakterické symptómy. Podstatnú zložku životosprávy tvoria: racionálna výživa, eliminácia škodlivých látok a stresu, dostatočná pohybová aktivita aj relaxácia. Správna výživa v období klimaktéria má spĺňať funkciu prevencie degeneratívnych ochorení, obsahovať základné živiny, minerálne látky, vitamíny na úrovni odporúčaných výživových dávok príslušnej vekovej kategórie. Pohybová aktivita v klimaktériu je mimoriadne nápomocná pre udržanie adekvátnej hmotnosti, oddialenie procesu starnutia a predchádzaní následkov klimaktéria. Duševnú kondíciu si žena v tomto období musí udržiavať rovnako ako kondíciu fyzickú.  Žena by v tomto veku mala minimalizovať sebaľútosť, mala by mať pocit vnútornej istoty, určovať si reálne ciele, poznať vlastné pocity a mať schopnosť dávať ich najavo.

PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD.
phdr-bc-eva-moraucikova-phd
Od roku 2004 pôsobí na Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku. Niekoľko rokov zastávala funkciu vedúcej Katedry pôrodnej asistencie.  V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre ošetrovateľstva.

Panvové dno a jeho paradox, Mgr. Zuzana Woleková

Obsahom prednášky  bude  rozobratie  jednotlivých tém, týkajúcich sa charakteristiky svalstva panvového dna, jeho prepojenia, kondície a vplyvu na stav zdravia u ženy.

 • Funkčná anatómia panvového dna
 • Prepojenie panvového dna s bránicou a stredom
 • Prepojenie panvového dna so stredom tela
 • Hypotonus svalov panvového dna a vplyv na zdravie ženy
 • Hypertonus svalov panvového dna a vplyv na zdravie ženy
 • Trauma, úzkosť, stres a vplyv na panvové dno a sexualitu
 • Funkčné testovanie panvového dna – PERFECT test
 • Nadstavenie tréningu podľa výsledkov testu
 • Cvičebné a stimulačné pomôcky
 • Terapia a tréning

Mgr. Zuzana Woleková
mgr-zuzana-wolekova
Vyštudovala fyzioterapiu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia získala praktické odborné vedomosti na zahraničných stážach v špecializovanej nemocnici na respiračné ochorenia v nemeckom Solingene a na rehabilitačnej klinike v Austrálii. Doterajšia prax ako fyzioterapeutka v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v BA(onkológia),  súkromnej poliklinike ProBios a vo Falck Healthcare.
Získala špecializáciu v Liečbe niektorých druhov funkčnej ženskej sterility metódou Ľ. Mojžíšovej, Liečbe funkčných a štruktrurálnych porúch pohybového systému, Dysfunkcie panvy, PD a inkontinencie. Má absolvované kurzy Pilates, Joga therapy, Funkčný tréning, DNS, Redcord, Panvové dno a jeho paradox  a iné. Je autorkou fyziokonceptu fit-mama, ktorý je zameraný na rehabilitačnú liečbu, a vzdelávanie v odbore gynekológie a pôrodníctva. Vedie workshopy na tému popôrodnej rehabilitácie v Českej Republike. Pracuje v  Centre Aktívnej Fyzioterapie, NZZ v Bratislave.

Ako využiť produkty ZEPTER pri skvalitnení života ženy v menopauzálnom období, Jecková Monika

Terapia svetlom BIOPTRON pôsobí prirodzeným spôsobom: podporuje regeneračné schopnosti tela, pomáha telu využiť jeho vlastný liečebný potenciál.PIME ZDRAVO-Význam vody pre ľudský organizmus. Ako absorbovať vitamíny a enzímy najúčinnejšie?Záporné ióny preukázateľne optimalizujú produkciu serotonínu – hormónu šťastia. Vzdušné záporné ióny používajú pri liečbe ľahších a stredných foriem depresií a veľmi účinne pri liečbe sezónnej depresie. Tým, že upravujeme hladinu serotonínu, upravujeme výkyvy nálad a zvýšenú chuť na jedlo.

Monika Jecková, regionálna obchodná riaditeľla Zepter MEDICAL
jeckova-monika

Sexuálne prežívanie, vec stále aktuálna, PhDr. Iveta Jonášová, PhD.

Sexuálne uspokojenie je výsostne psychická kvalita a v konečnom dôsledku je to práve žena, ktorá rozhoduje o tom, ako hodnotí svoju sexualitu a ako je s ňou spokojná. Ženský orgazmus je pre svoju vývojovú mladosť veľmi citlivou a variabilnou sexuálnou funkciou, zraniteľnou a ovplyvniteľnou rôznymi vonkajšími (napr. psychologickými) i vnútornými (napr. hormonálnymi) vplyvmi a jeho „nefungovanie“ znižuje kvalitu života žien. A ako taký orgazmus funguje?

PhDr. Iveta Jonášová, PhD.
phdr-iveta-jonasova-ph-d-profil-foto
Vyštudovala jednoodborovú psychológiu na FF PU v Prešove a doktorandské štúdium v odbore sexuálna psychológia (školitel prof. PhDr. Peter Weiss, Ph.D.) na FF UK v Prahe. Je absolventkou dlhodobého výcviku v dynamickej psychoterapii v psychoterapeutickom systéme SUR a množstva ďalších sebarozvojových kurzov a workshopov.V priebehu dlhodobej praxe viedla rôzne typy terapeutických skupín (skupiny toxikomanov, skupiny príbuzných užívateľov drog a ženské skupiny), socioterapeutické programy, neverbálne a relaxačné techniky.  Ale taktiež  sa venovala individuálnej terapeutickej a poradenskej praxi. Momentálne má súkromnú psychologicú a terapeutickú prax v Košiciach a Prahe. Učí predmet Ľudská sexualita na Katedre psychológie UPJŠ v Košiciach. Pôsobí ako lektor v oblasti sexuálnej výchovy a sexuality a ako lektor v psychoterapeutickom výcviku v systéme SUR.

Keď s menopauzou prichádza inkontinencia, Lukáčová Renata

Samovoľný únik moču môže postihnúť každého z nás, a to bez ohľadu na vek alebo pohlavie. Nemusí však ovplyvniť náš spôsob života. Prednáška je venovaná problematike inkontinencie v priebehu menopauzy . Prednášajúca vysvetlí účastníkom pojem inkontinencie,  jednotlivé druhy, stupne.  Okrem praktických rád a prehľadu vhodných pomôcok, objasní ťažkosti spájajúce sa s inkontinenciou. Pomôže nájsť riešenie pre postihnutých s motiváciou, aby sa nebáli o svojich problémoch hovoriť s odborníkmi, a tým ich zavčasu začali riešiť.

Lukáčová Renata
Obchodný zástupca TENA  pre región JUH. V spoločnosti SCA pôsobí 8 rokov. Spoločnosť SCA je medzinárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti hygieny a drevospracujúceho priemyslu.

Zhodnotenie kvality života žien v klimaktériu, Doc. PhDr. Mária Kopáčiková, PhD

Klimaktérium predstavuje v živote ženy úplne prirodzenú a neoddeliteľnú súčasť jej  života. Na klimaktérium nepozeráme ako na chorobu, ale ako na úplne fyziologický stav daný ontogenetickým vývojom. Je to proces, ktorý zahŕňa celú ženu, vrátane jej fyzickej, mentálnej, emocionálnej a duchovnej stránky. Zmeny v klimaktériu môžeme rozdeliť na zmeny fyzické a psychické, z týchto zmien potom vyplývajú i zmeny sociálne. Všetky tieto zmeny odrážajú hormonálny stav organizmu. Kvalita života (Quality of Life, QoL) je pojem veľmi zložitý a nejednoznačne definovaný. Ide o multidisciplinárny a multidimenzionálny pojem, ktorý mnohí odborníci vysvetľujú rôzne. Rozoznávame dve dimenzie kvality života a to objektívnu a subjektívnu. Subjektívna sa týka ľudskej emocionality a všeobecnej spokojnosti so životom. Objektívna znamená splnenie požiadaviek týkajúcich sa sociálnych a materiálnych podmienok života, sociálneho statusu a fyzického zdravia. V príspevku uvádzame čiastočné výsledky výskumu s cieľom zistiť, či klimaktérium štatisticky významne zhoršuje vnímanie vlastnej kvality života žien.

Doc. PhDr. Mária Kopáčiková, PhD.
doc-phdr-maria-kopacikova-phd
Od roku 2009 pôsobí na Fakulte zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku. Niekoľko rokov zastávala funkciu odborného asistenta a docent Katedry pôrodnej asistencie. V súčasnosti pôsobí ako docent a spolugarant na Katedre ošetrovateľstva.

Poznaj svoju plodnosť po 40-tke, manželia Predáčovci, LPP

Prednáška je zameraná na zmeny v organizme ženy, prirodzené vyhasínanie činnosti ovárií a ich funkcie. Nepravidelnosť a odchýlky menštruačného cyklu prinášajú rôzne otázniky v mysli ženy a vynárajú sa isté obavy, súvisiace s plodnosťou/neplodnosťou. Certifikovaný lektorský pár nám objasní príznaky anovulačného cyklu, priebeh menštruačnej krivky, sledovanie prirodzene sa vyskytujúcich známok a symptómov plodných a neplodných fáz menštruačného cyklu ženy.  Dozvieme sa mnoho zaujímavého z vlastných skúsenosti manželov a tiež zo skúsenosti, ako lektorov STM.  Neplodnosť/plodnosť po 40. roku – ako na to?

Ing. Jozef Predáč a Simona Predáčová
simona-a-jozej-preda%c6%92ovci-lpp-oz
Manželia Predáčovci sa v r.1994 sa stali 1056. certifikovaným učiteľským párom celosvetovo pôsobiacej medzinárodnej organizácie The Couple to Couple League International (CCLI) venujúcej sa šíreniu symptotermálnej metódy (STM) prirodzeného plánovania rodičovstva podľa Kippley-Prem školy STM. Začali robiť kurzy pre našich priateľov a známych a postupne sme odbremeňovali Davida Prentisa, ktorý dovtedy chodil na Slovensko až z Kladna, kde býva. S cieľom navzájom sa povzbudzovať, vymieňať si skúsenosti a robiť osvetu v spoločnosti založili Ligu pár páru (LPP) so sídlom v Zlatých Moravciach, ktorá spočiatku pôsobila ako národná pobočka Medzinárodnej organizácie CCLI a po organizačných zmenách v materskej organizácii sa pretransformovala do občianskeho združenia, ktorého sú štatutármi.

IVE inkontinStop – nový přístup při řešení problému s inkontinencí, Monika Bartkovjaková

Inkontinence moči zásadně negativně ovlivňuje každodenní život postiženého, zhoršuje celkovou zdravotní kondici a snižuje kvalitu života. Postižení ztrácejí své společenské role, kontakty, což vede k omezování jejich duševní a tělesné aktivity. Zvláště ženy silně prožívají zátěž v podobě ztráty intimity a sebevědomí. Prevence a léčba inkontinence je značně komplikovaná. Jedním z nejvýznamnějších faktoru, který se na rozvoji inkontinence u menopauzálních a post-menopauzálních žen podílí, je pokles hladiny estrogenů. Jejich pokles přímo negativně ovlivňuje morfologii a funkce dolních močových cest. Izoflavony a lignany přípravku IVE zlepšují kapilární prokrvení pochvy a močové trubice, zvyšují vrstvu urotelu, což vede k vzestupu uretrálního uzavíracího tlaku a ke zmírnění příznaků inkontinence.

Simply You Slovakia s.r.o.
Spoločnosť Simply You Slovakia s.r.o. so sídlom v Žiline je výhradným dovozcom a distribútorom všetkých produktov spoločnosti Simply You Pharmaceuticals a.s. na území Slovenskej republiky. Spoločnosť Simply You Pharmaceuticals a.s. prináša na globálny lekárenský trh moderné farmaceutické a parafarmaceutické produkty. Produktové portfólio spoločnosti predstavujú kategórie doplnkov stravy, farmakozmetiky a zdravotníckych potrieb.

Fytoterapia v menopauze, voľba žien, Mgr. Kittová Jana

Krátke oboznámenie s možnosťami fytoterapie pri klimakterických ťažkostiach. Vymenovanie jednotlivých druhov , indikácií a kontraindikácií ako  základ všeobecného rozhľadu sestry a pôrodnej asistentky.

Mgr. Jana Kittová
janka-kittova-ipask-pa

Pôrodná asistentka s viacročnou praxou na gynekologicko-pôrodníckej ambulancii uprednostňujúca individuálny prístup a poradenstvo pri práci so ženami. Aktívna členka OZ IPASK.

Aromaterapia a ženské zdravie, Mgr. Furmanová Anastázia

V posledných rokoch sa spoločnosť akosi viac vracia k prírode, a tak sa stáva trendom riešiť zdravotné problémy práve prírodnou cestou. Aromaterapia ako jedno z odvetví fytoterapie pracuje s aromatickými látkami rastlinného pôvodu.  Ide o celostný prístup alternatívnej terapie prostredníctvom vôní. Cielene využíva vonné výťažky z najrôznejších druhov rastlín k podpore a zlepšeniu fyzickej kondície, k harmonizácii emočných stavov. Každá kvapka esenciálneho oleja koncentruje veľké množstvo účinných látok, ktoré môžu byť aj pre ženu dobrými „lekármi“ a pomocníkmi. Podľa odborníkov sú práve ženy tými osobami, ktoré majú vo „voňaní“ prvenstvo, sú omnoho citlivejšie a vnímavejšie na rozdiel od mužov, dokážu zaznamenať i ten najmenej výrazný vnem. Esenciálne oleje môžu byť vhodnou doplnkovou metódou pri riešení psychických i fyzických ťažkostí, ktoré sú spojené s obdobím menopauzy a klimaktéria.

Mgr. Anastázia Furmanová
a-furmanova
Pôrodná asistentka s licenciou na výkon samostatnej zdravotníckej praxe od r. 2006. Dlhodobo pracovala a získavala skúsenosti na gyn-pôrodníckom oddelení nemocníc a v ambulantnej zložke. Viac ako 12 rokov sa venuje príprave tehotných žien a ich partnerov  k pôrodu, poskytuje odborné služby formou skupinového, individuálneho poradenstva. Pri každodennej profesionálnej starostlivosti o tehotnú, rodičku, šestonedieľku a jej dieťa, rodinu, pristupuje k potrebám matky a dieťaťa ako k jednému celku. Svoje klientky smeruje k pohľadu a vnímaniu prirodzených dejov počas vzácnych období života a k zodpovednosti za vlastné zdravie; svoju prácu miluje. Aktívna členka OZ IPASK.

Príchod na miesto konania

Seminár sa uskutoční v Organovej miestnosti Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku,  Námestie A. Hlinku 60. Zobraziť na mape

fz-ruzomberok

Na miesto sa zo železničnej a autobusovej stanice dostanete:

 • pešo (900 m) – trasa na mape
 • linkami MHD 1, 3, 4 na zastávku Katolícka univerzita (3. zastávka od stanice).

Organizačný výbor

Doc. PhDr. Mária Kopáčiková PhD., KU RK
PhDr. Bc. Eva Moraučíková, PhD. KU RK
Mgr. Jana Slováková PhD., SKSaPA
Mgr. Anastázia Furmanová, IPASK
Mgr. Jana Kittová, IPASK
Bc. Nikola Glončáková, IPASK

Obed si každý účastník podujatia zabezpečuje individuálne.

Bližšie informácie poskytneme mailom: ipask@ipask.sk, telefonicky:  Furmanová 0907025298, Kittová 0908117249, Glončáková 0911183968.

Tešíme sa na Vašu účasť.  S úctou a vďakou IPASK