Činnosť nášho občianskeho združenia je nezisková. Radi uvítame finančnú pomoc formou sponzorstva či darcovstva, ktorá nám pomôže pokryť prevádzkové náklady, organizovať vzdelávacie a iné aktivity pre odbornú či širšiu verejnosť.

Finančne môžete prispieť na číslo účtu IPASK:

IBAN: SK6511110000001146294018

SWIFT: UNCRSKBX
Názob banky: UniCredit Bank
Ďakujeme!

 

Okrem finančnej podpory nás môžete aktívne podporiť tým,  že sa zapojíte do činnosti IPASK ako nový člen.