Najbezpečnejšia starostlivosť (NICE)

Starostlivosť počas pôrodu vedená pôrodnými asistentkami je najbezpečnejšia pre ženy s bezproblémovým tehotenstvom.

Podľa upravenej smernice vydanej britským Národným inštitútom pre excelenciu v zdravotnej starostlivosti (National Institute for Health and Care Excellence; NICE) by sa v jednotkách starostlivosti pod vedením pôrodných asistentiek alebo v domácich podmienkach mohli rodiť ďalšie tisíce detí.
V Anglicku a Walese sa v minulom roku narodilo takmer 700 tisíc detí. 9 z 10 sa narodilo v nemocnici primárne pod dohľadom pôrodníka. NICE chce ženám poskytnúť väčšiu slobodu výberu miesta pôrodu.

Podľa NICE fakty ukazujú, že pre ženy s bezproblémovým (nízkorizikovým) tehotenstvom sú jednotky starostlivosti vedené pôrodnými asistentkami (z orig. midwife-led units – bývajú buď súčasťou nemocnice, pôrodného domu alebo pôrodného centra, pozn. prekl.) bezpečnejšie než nemocnice. Ich aktualizovaná smernica tiež potvrdzuje, že pre ženy s nízkorizikovým tehotenstvom, ktoré už porodili aspoň jedno dieťa, je domáci pôrod rovnako bezpečný ako pôrod v jednotkách starostlivosti vedených pôrodnými asistentkami alebo v tradičných pôrodniciach.

Aktualizovaná smernica NICE spomína, že ženám by mali byť poskytnuté tieto informácie, aby im pomohli v premýšľaní o tom, kde by najradšej rodili. Konečné rozhodnutie by malo byť na budúcej rodičke a podporené zdravotníkmi.

Profesor Mark Baker, riaditeľ NICE pre klinickú prax, vraví: „Väčšina žien je zdravá a má bezproblémové tehotenstvo a pôrod. V priebehu rokov sa nazbierali dôkazy toho, že pre túto skupinu žien je pôrod v jednotke starostlivosti vedenej pôrodnými asistentkami namiesto klasickej pôrodnice bezpečnou voľbou. Výskum tiež ukazuje, že domáci pôrod je vo všeobecnosti bezpečnejší než nemocničný pre tie tehotné ženy, ktoré majú nízke riziko komplikácií a zároveň už majú nejaký pôrod za sebou.
Kde a ako žena svoje dieťa porodí, môže byť pre ňu nesmierne dôležité. Aj keď ženy s problematickým tehotenstvom budú pri pôrode potrebovať lekára, nie je dôvod, aby ženy s nízkym rizikom pôrodných komplikácií nemohli porodiť v prostredí, v ktorom sa cítia najspokojnejšie.Naša najnovšia smernica bude podnecovať k slobodnejšej voľbe v týchto rozhodnutiach, aby sa zabezpečili čo najlepšie výsledky pre matku aj dieťa.“

Niektoré organizácie vyjadrili obavy, že nabádanie žien pre pôrod v jednotkách starostlivosti vedených pôrodnými asistentkami alebo doma bude „nútiť“ ženy rodiť bez lekára, vystavujúc ich tak väčšiemu riziku problémov.

Avšak Susan Bewley, profesorka pôrodníctva na King’s College v Londýne, ktorá viedla pracovnú skupinu zodpovednú za zostavenie aktualizovaných odporúčaní, oponuje: „Pôrodné asistentky sú veľmi schopné odborníčky a dokážu poskytnúť úžasnú individuálnu starostlivosť rodičkám, či už je to v domácom prostredí, v jednotke starostlivosti vedenej pôrodnými asistentkami alebo tradičnej pôrodnici.
Niektoré ženy môžu uprednostniť pôrod doma alebo v jednotke starostlivosti vedenej pôrodnými asistentkami, pretože sú vo všeobecnosti bezpečnejšie – je to ich právo a mali by byť podporované v tomto rozhodnutí. Na druhej strane, ak si žena želá porodiť v nemocnici pretože sa tam cíti „bezpečnejšie“, aj to je jej právo. Pôrod je vysoko osobná skúsenosť a neexistuje jediný správny model, ktorý vyhovuje všetkým ženám.
Najdôležitejšie je poskytnúť ženám a ich rodinám najnovšie informácie založené na najlepších dostupných poznatkoch, aby mohli uskutočniť informované rozhodnutie o tom, kde matka porodí svoje dieťa.“

Sarah Fishburn, matka troch detí z Oxfordshire, pomáhala zostaviť smernicu. Tvrdí, že objektívne informácie by jej boli veľmi pomohli: „Keď som bola prvýkrát tehotná, dostala som od môjho všeobecného lekára len veľmi obmedzené informácie o tom, kde môžem rodiť. Následne som mala veľmi traumatizujúcu skúsenosť s pôrodom. Môj druhý pôrod bol o niečo lepší, ale až počas tretieho tehotenstva som dostala podporu od úžasnej a informačne dobre vybavenej pôrodnej asistentky a veľmi nápomocného konzultačného pôrodníka, takže som cítila dôveru v schopnosť môjho tela porodiť dieťa a mala som krásny domáci pôrod do vody.“

Sarah, ktorá robí audity služieb tehotným ženám a matkám a pomáha ženám, ktoré mali náročné tehotenstvo či pôrod, dodáva: „Táto smernica, ktorá je založená na dôkazoch, faktoch a číslach, poskytne informácie, ktoré mi chýbali počas mojich tehotenstiev a podporí ženy v rozhodovaní, kde prinesú na svet svoje dieťa, a to za rozličných okolností. To umožní, aby bol v budúcnosti pôrod pre matky, ako aj deti bezpečnejší.Tracey Cooper, pôrodná asistentka-poradkyňa vo Fakultnej nemocnici v Lancashire a spoluautorka nových odporúčaní, povedala: „Keď budeme ponúkať väčšie spektrum možností prostredia pre pôrod, zabezpečí ženám nielen väčšiu možnosť voľby a väčšiu pravdepodobnosť spokojnosti s pôrodom, ale pre pôrodné asistentky to bude znamenať tiež viac možností toho, ako budú pracovať.

Tým, že vytvoríme podmienky pre autonómnu pôrodnú asistenciu, vytvoríme príležitosť pre pôrodné asistentky pracovať rôznymi spôsobmi, medzi ktorými sa budú môcť pohybovať tak, ako im bude vyhovovať v určitom období ich života. Podporíme tak tiež model starostlivosti vedený pôrodnými asistentkami, ktorý umožní na jednej strane ženám poznať svoju pôrodnú asistentku, na druhej strane pôrodnej asistentke prinesie uspokojenie z práce aj vďaka osobnému vzťahu so ženou, ktorú bude sprevádzať celou cestou od tehotenstva po pôrod.
Keďže máme nedostatok pôrodných asistentiek, toto nám pomôže získať a udržať si personál a dúfajme, že aj prilákať späť do profesie také pôrodné asistentky, ktoré ju v minulosti vzdali.

Ďalšie dôležité odporúčania pre pôrodníkov a zdravotníkov:

  • Pôrodnícke zariadenia majú všetkým ženám umožniť individuálnu starostlivosť počas pôrodu zo strany pôrodnej asistentky.
  • Všetok zdravotnícky personál by mal dodržiavať kultúru rešpektu k ženám vo všetkých modeloch pôrodu tak, aby žena mala situáciu pod kontrolou, bola vypočutá a dostávala empatickú starostlivosť, a taktiež aby mohla vyjadriť primerane informovaný súhlas.
  • Rodiacim ženám sa má umožniť, aby sa mohli včas dostať na pôrodnícke oddelenie, ak je potrebný ich presun do nemocnice pre zdravotné dôvody alebo z dôvodu, že požadujú epidurál. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti majú zabezpečiť procesy pre transfer medzi pôrodnými modelmi.
  • Okolnosti, za ktorých by pôrodné asistentky mali zvážiť prevoz ženy z domáceho pôrodu alebo jednotky starostlivosti vedenej pôrodnými asistentkami do nemocnice. Tieto faktory, ktoré okrem iného zahŕňajú vysoký krvný tlak rodičky, podozrenie zníženia srdcovej aktivity dieťaťa, prípadne prítomnosť mekónia (smolky – prvej stolice dieťaťa) v plodovej vode, sú plne obsiahnuté v smernici.
  • Separáciu dieťaťa od matky treba minimalizovať, s ohľadom na individuálne zdravotné okolnosti.

NICE zároveň aktualizoval odporúčania pôrodným asistentkám o tom, po akom čase po pôrode je dobré prerušiť pupočník.

  • Neprerušujte pupočník skôr než 1 minútu od pôrodu, okrem prípadu, keď existuje obava z narušenia pupočníka alebo keď srdcový tep novorodenca je nižší než 60 úderov za minútu a nezrýchľuje sa.
  • Pupočník prerušte skôr než po 5 minútach, aby ste vykonali kontrolovaný ťah pupočnou šnúrou ako súčasť aktívneho prístupu.
  • Snažte sa vyhovieť matke, pokiaľ požaduje prerušenie pupočníka až po dlhšom čase než 5 minút.

Elizabeth Duff, vedúca poradkyňa NCT (National Childbirth Trust; nezisková organizácia pre podporu rodičovstva – pozn. prekl.), hovorí: „Veľmi vítame túto smernicu, pretože môže viacerým ženám dať odvahu rodiť v jednotke starostlivosti vedenej pôrodnými asistentkami alebo doma.Tieto možnosti sú bezpečné pre väčšinu žien a môžu ponúknuť výhody, napríklad že tehotná žena a rodička pozná svoju pôrodnú asistentku a menej zásahov pri pôrode. Zdravotníci by mali tieto usmernenia zaviesť do praxe čo najskôr a umožniť tým, aby sa domáce a komunitné pôrody stali skutočnou, nie iba teoretickou, možnosťou.“

Aktualizovaná smernica NICE pre starostlivosť o ženy a deti počas pôrodu bola vydaná v rovnaký deň, ako NICE aktualizovala odporúčania ohľadom súvislosti medzi spoločným spaním a syndrómom náhleho úmrtia dojčiat (SIDS).

Zdroj tlačovej správy: 3.12.2014 NICE
https://www.nice.org.uk/news/press-and-media/midwife-care-during-labour-safest-women-straightforward-pregnancies

Preklad: Andrea Frischer, Marta Gal
Zverejnenie: IPASK (Iniciatíva pôrodných asistentiek Slovenska, www.ipask.info), rok 2015.