Ako bolo? Placenta a pupočníková krv – dar do života

Dňa 4.12.2015 sa v priestoroch SZU Banská Bystrica konal pod záštitou SKSaPA pre sestry a pôrodné asistentky, ako aj pre laickú verejnosť celoslovenský seminár s názvom Placenta a pupočníková krv – dar do života.

Seminár bol podporovaný viacerými partnermi – SZU (SR), Hebammenzentrum Wien (Rakúsko), Porodní dům U čápa (ČR), Jak jinak (ČR), firmami Alfamedica, Nazep, Aniball, Cord Blood Center, Nobilis Tilia. Seminár bol zaradený medzi aktivity sústavného vzdelávania pre zdravotníckych pracovníkov.

Výber tejto témy nás zaujal svojou kontroverznosťou a našou snahou bolo prostredníctvom tejto témy priniesť niektoré poznatky a fakty sprostredkované  prednášajúcimi z rôznych krajín (SR, ČR, Rak.). Jedenásť prednášajúcich odprezentovalo zaujímavé postrehy, poznatky, skúsenosti z praxe k téme Placenta a pupočníková krv ako i úzko súvisiacej téme Harmonické tehotenstvo – cesta k lepšiemu pôrodu.

Z najzaujímavejších vyberáme:

Prednáška: III. Doba pôrodná – výzva pre pôrodné asistentky

Pani Štromerová Zuzana tá komunikovať vie, nielen slovne. Jej komunikácia telom je presvedčivá ako jej slová.

Pani Štromerová Zuzana tá komunikovať vie, nielen slovne. Jej komunikácia telom je presvedčivá ako jej slová.

Prednášajúci: Zuzana Štromerová (ČR), BSc., zakladateľka a riaditeľka Porodního domu U čápa v Prahe, samostane pracujúca PA

Vo svojej prednáške odprezentovala, ako vníma III. DP (dobu pôrodnú) pohľadom samostatne pracujúcej pôrodnej asistentky. Pôrod placenty a III. DP vníma v kontexte s tehotenstvom, v kontexte s I. a II. DP a jedno od druhého nemožno oddeľovať. Hovorila o fyziolológii pôrodu placenty, ktorý je možný v ľahu, ale i vertikálne, ako i tom, čo je dôležité si ujasniť pre pôrodnú asistentku počas III. DP.

Prednáška: Pôrod očami dieťaťa

Prednášajúci: MUDr. Ivana Kušnierová, laktačná poradkyňa, členka OZ Mamila

Veľká časť jej prednášky bola venovaná téme kontakt koža na kožu , ktorý ovplyvňuje nielen zmysly dieťaťka, ale má i výrazné terapeutické odôvodnenie. Pôsobí nielen na fyziku, ale i psychiku dieťaťa a matky. Dozvedeli sme sa i o novej definícii 4. bodu BFHI – umiestniť novorodenca do kontaktu koža na kožu s matkou ihneď po pôrode aspoň na hodinu ako i o podpore a pomoci pre matky, ako dôverovať svojmu dieťaťku pri dojčení.

Prednáška: Holistický prístup v porodní asistenci a placenta

Natália Sedlická (pôrodná asistentka, ČR) nás všetkých utvrdila v tom , že jej nechýba humor {video "Jak jinak") a holistický prístup k ženám

Natália Sedlická (pôrodná asistentka, ČR) nás všetkých utvrdila v tom , že jej nechýba humor (video „Jak jinak“) a holistický prístup k ženám

Prednášajúci: Mgr. Natália Sedlická, MSC, zakladateľka a koordinátorka projektu Jak jinak

Veľmi zaujímavo hovorila nielen o svojej praxi a skúsenostiach, ale aj o tom, v čom vidí holistický prístup v pôrodnej asistencii. Jasne sa vyjadrila, že kontinuálny model starostlivosti pôrodnou asistentkou sa doporučuje ako vysoko relevantný (Cochrane 2013). Rešpektovanie fyziológie pôrodu je dôležité a musí existovať skutočne významný dôvod, aby bolo vhodné do pôrodného procesu zasiahnuť. Definovala výzvy súčasného zdravotníckeho systému, akými sú medikalizácia pôrodu a deflexia od prírody. Zážikom bolo aj provokujúce video Jak jinak čůrat .

Prednáška: Placenta a pupočníková krv optikou pôrodnej asistentky

Takto "zapálene" prednášala naša pôrodná asistentka o pupočníkovej krvi - Anastázia Furmanová (SR)

Takto „zapálene“ prednášala naša pôrodná asistentka o pupočníkovej krvi – Anastázia Furmanová (SR)

Prednášajúci: Mgr. Anastázia Furmanová – licencovaná pôrodná asistentka, Mgr. Kittová Jana – pôrodná asistentka

Z prezentácií oboch prednášajúcich zazneli nielen fakty o placente a pupočníkovej krvi, ktoré by mali byť súčasťou vzdelania pôrodných asistentiek, ale i informácie o pupočníkovej krvi, význame dotepania pupočníka ako aj o možnostaiach využitia či spracovania placenty. Bol objasnený pojem lotosový pôrod, ktorý sa už bežne objavuje v komunikácii s rodičmi.

 

Zaujímavým bolo aj rozprávanie o praxi pôrodných asistentiek v Rakúsku, o domácej starostlivosti, o vzdelávaní mladých pôrodných asistentiek v komunite rodiny, ako aj o bežnom štandarde v praxi – dotepaní pupočníka. O svoje skúsenosti z praxe sa s nami podelila samostatná rakúska pôrodná asistentka Regina Zsivkovits, ktorá spolu so svojimi kolegyňami pôsobí pod hlavičkou Hebammenzentra vo Viedni.

Nemenej zaujímavou bola prednáška o možnostiach spracovania placenty firmou Nazep, ako aj aromaterapia v pôrodníctve odprednášaná aromoterapeutkou firmy Nobis Tilia. Nad viacerými vecami sme sa mohli spolu zamyslieť v prezentácii o pôrodnej asistencii na Slovensku, ako aj využití pupočníkovej krvi a embryonálnych buniek pohľadom farmaceuta a nad očákavaniami žien týkajúce sa pôrodu očami študentky psychológie Dominiky Hovancovej.

Týmto všetkým ľudom, ako aj samozrejme všetkým účastníkom seminára – mamičkám s deťmi, pôrodným asistentkám, sestrám, lekárom patrí naše veľké poďakovanie. V prieskume spokojnosti, ktorý sme s účastníkmi realizovali sa potvrdila veľká spokojnosť so seminárom, ako aj záujem o ďaľšie aktivity z našej strany. Radi uvítame návrhy, témy, pripomienky ako aj vašu spoluprácu, podporu, záujem o členstvo v IPASK ako i dobrovoľné príspevky , napomáhajúce ďaľším odborným aktivitám združenia.

Keď treba, dokážeme si pomôcť a poradiť si navzájom, dokonca aj medzinárodne. Pôrodné asistentky (horný rad zľava): Regina Zsivkovits (Rakúsko) , Zuzana Štromerová (ČR), Jana Kittová (SR) , Nikola Glončáková (SR), Natália Sedlická (ČR) /dolný rad zľava / a Anastázia Furmanová (SR)

Keď treba, dokážeme si pomôcť a poradiť si navzájom, dokonca aj medzinárodne. Pôrodné asistentky (horný rad zľava): Regina Zsivkovits (Rakúsko) , Zuzana Štromerová (ČR), Jana Kittová (SR) , Nikola Glončáková (SR), Natália Sedlická (ČR) /dolný rad zľava / a Anastázia Furmanová (SR)

Pohľad na ľudí, ktorí mali chuť a záujem si vypočuť rôzne prednášky na danú tému. Patrí im naše ďakujem

Pohľad na ľudí, ktorí mali chuť a záujem si vypočuť rôzne prednášky na danú tému. Patrí im naše ďakujem

Fíha, toto všetko som v brušku vedel, ale vypočuť si to tiež nebolo zlé. Tak veľa zaujímavého je na tom svete. A toľko nových ľudí a vecí...

Fíha, toto všetko som v brušku vedel, ale vypočuť si to tiež nebolo zlé. Tak veľa zaujímavého je na tom svete. A toľko nových ľudí a vecí…

Chcete vedieť viac informácií, ktoré zazneli na seminári? Staňte sa členmi IPASK a pozrite si sekciu „Vedeli ste…?“ pre členov nášho OZ.