dojcenie2Drahé kolegyne, pôrodné asistentky

Týmto vás oslovujeme a ponúkame možnosť absolvovať Základný kurz o dojčení (I. Modul) za výhodnejších podmienok, so získaním certifikátu – Profesionálna laktačná poradkyňa – laktačná konzultantka. Kurz organizuje Inštitút pre podporu dojčenia (IPD) v Trenčíne, ktorého cieľom je podporovať vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v oblasti dojčenia. V spolupráci s European Lactation Consultants Alliance (ELACTA) podporuje vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a presadzuje jednotné vzdelávanie v oblasti dojčenia, ktoré je v súlade s medzinárodným vzdelávaním laktačných konzultantov.

Laktačná konzultantka je profesionálny zdravotnícky pracovník, ktorý má praktické skúsenosti v starostlivosti o matku a dieťa. Absolvovaním Základného kurzu o dojčení získava prehľad najnovších základných poznatkov v oblasti dojčenia, ktoré sú založené na vedeckých dôkazoch.

Základným poslaním IPASK je posilniť profesiu pôrodných asistentiek (PA), podporovať vzdelávanie, uplatnenie kompetencií a presadenie profesionálok v nemocničnej, privátnej a komunitnej praxi. Výsostne nám záleží na poskytovaní kvalitnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti v oblasti dojčenia predovšetkým pôrodnými asistentkami, nakoľko tá predstavuje neoddeliteľnú súčasť náplne práce PA v starostlivosti o matku a dieťa, ako celku.

Informácie o Základnom kurze

Tie nájdete na stránke IPD v sekcii Vzdelávanie – Základný kurz (1.a 2.časť) (www.institutdojcenia.sk)

Poplatok

Za celý kurz, študijné materiály a coffee break je 200 €.
Prihlásené záujemkyne o kurz prostredníctvom IPASK majú poplatok zvýhodnený:
180 € nečlen IPASK
160 € nový člen IPASK
140 € člen IPASK

Termín

18 hodín (dva dni) koncom októbra 2018 (upresníme)
18 hodín (dva dni) koncom novembra 2018 (upresníme)

Miesto

Trenčín

Na základe našej dohody s IPD máme rezervovaných zopár miest pre pôrodné asistentky na základný kurz dojčenia, o ktorý je ozaj veľký záujem. Ak, teda chcete mať miesto na kurze s výhodnejším poplatkom zaručené, neváhajte a neodkladajte prihlášku na neskôr.

Prihláška na kurz

Termín uzávierky prihlášok je 15. apríl 2018! Ak zašlete prihlášku po uvedenom termíne, tá bude evidovaná pre prípad náhrady PA, ktorá sa z vážnych dôvodov kurzu nebude môcť zúčastniť.

Prosím vyplňte nižšie uvedené údaje a pošlite obratom späť na mail: ipask@ipask.sk
Meno, priezvisko:
Titul:
Rok narodenia:
Adresa:
E-mail:
Telef.číslo:
Zamestnávateľ:
Uhrádzam poplatok: 180 € ako nečlen IPASK, alebo 140 € ako člen IPASK, v prípade novej členky IPASK 160 €.

Platba účastníckeho poplatku

Úhradu poplatku za kurz prosíme zrealizovať súčasne s odoslaním prihlášky.
Adekvátnu sumu pošlite na č.účtu:
IBAN: SK65 1111 0000 0011 4629 4018
Do poznámky uveďte: IPD 2018 ZK

O prijatí prihlášky a úhrade požadovaného poplatku na náš účet vás budeme informovať zaslaním potvrdenia o registrácii na Základný kurz o dojčení, ktorá je definitívna, poplatok je nevratný. V prípade vážnych dôvodov, ktoré môžu byť dôvodom neúčasti na kurze, je možné si nájsť si náhradníčku.

Dôležité upozornenie

Novou členkou IPASK sa môžete stať kedykoľvek vyplnením členskej prihlášky viď www.ipask.sk, sekcia Členstvo.

PA členky IPASK, prosíme zaplatiť členské na rok 2018, resp. zaplatiť členské poplatky za roky 2017, 2016. Platbu 7€ uhraďte na č.ú. IPASK a do poznámky uveďte: členské a rok, za ktorý členský poplatok hradíte.

PA členky IPASK, ktoré budú uvedené v Zozname PA IPASK, uhrádzajú sumu členského 10€.

 

S pozdravom predsedníctvo IPASK, www.ipask.sk