dojcenie2Pôrodným asistentkám/sestrám ponúkame zvýšenie vedomostí na základe najnovších poznatkov v oblasti dojčenia, absolvovaním Základného kurzu o dojčení (I. modul) a získaním certifikátu. Kurz zabezpečuje Inštitút pre podporu dojčenia (IPD), špecialista vo vzdelávaní zdravotníckych profesionálov, s akreditáciou MZ SR. V spolupráci s European Lactation Consultants Alliance (ELACTA) presadzuje jednotné vzdelávanie, založené na vedeckých dôkazoch, ktoré je v súlade s medzinárodným vzdelávaním certifikovaných laktačných konzultantov.

Drahé kolegyne, pôrodné asistentky a sestry,

týmto vás oslovujeme a ponúkame Základný kurz o dojčení (I. modul – 2 časti) s možnosťou pokračovať a prejsť Kompletným vzdelávacím programom (I.-IV.modul) so získaním komplexného prehľadu o problematike dojčenia, ktorý zodpovedá medzinárodným kritériám pre prípravu certifikovaných laktačných konzultantov. Jednotlivé kurzy budú prebiehať striedavo v Trenčine a v Košiciach.

Laktačná konzultantka je profesionálny zdravotnícky pracovník, ktorý má praktické skúsenosti v starostlivosti o matku a dieťa.

Základným poslaním IPASK je posilniť profesiu pôrodných asistentiek (PA), podporovať vzdelávanie, uplatnenie kompetencií a presadenie profesionálok v nemocničnej, privátnej a komunitnej praxi. Výsostne nám záleží na poskytovaní kvalitnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti o matku a dieťa ako celku, nakoľko tá predstavuje neoddeliteľnú súčasť náplne práce PA aj v oblasti dojčenia.

IPASK, ako zmluvný partner IPD, získala výhody pre účastníčky kurzu, ktoré sa hlásia na vzdelávanie o dojčení prostredníctvom nášho združenia. Máme rezervovaných zopár miest. Rozšírime tak ďalej rady odborníkov-laktačných konzultantov.

AKO? Prihláškou na Základný kurz o dojčení v októbri a novembri 2019, s možnosťou pokračovacích kurzov v roku 2020. Miesta sa rýchlo plnia, preto dlho neváhajte! Podrobné informácie o Kompletnom študijnom programe 2019-2020 nájdete na stránke IPD v sekcii Vzdelávanie. (www.institutdojcenia.sk)

Prihláška na kurz

Termín uzávierky prihlášok je 10. jún 2018!

Stiahnite si prihlášku z tohto linku vyplňte ju. Po vyplnení údajov prihlášku zašlite na email: ipask@ipask.sk.

Poplatok

Prihlásené záujemkyne o kurz prostredníctvom IPASK majú poplatok zvýhodnený:
180 € nečlen IPASK
165 € člen/nový člen IPASK

Poplatok zahŕňa honorár pre lektorky, študijné materiály a coffee break.

Termín

18 hodín (dva dni) koncom októbra 2018 (upresníme)
18 hodín (dva dni) koncom novembra 2018 (upresníme)

Miesto

Trenčín

Platba účastníckeho poplatku

Úhradu poplatku za kurz prosíme zrealizovať súčasne s odoslaním prihlášky.
Adekvátnu sumu pošlite na č. účtu:
IBAN: SK65 1111 0000 0011 4629 4018
Do poznámky uveďte: IPD 2018 ZK

O prijatí prihlášky a úhrade požadovaného poplatku na náš účet vás budeme informovať zaslaním potvrdenia o registrácii na Základný kurz o dojčení, ktorá je definitívna, poplatok je nevratný. V prípade vážnych dôvodov, ktoré môžu byť dôvodom neúčasti na kurze, je možné si nájsť si náhradníčku.

Dôležité upozornenie

Novou členkou IPASK sa môžete stať kedykoľvek vyplnením členskej prihlášky viď www.ipask.sk, viď sekcia Členstvo. Platbu 7 € prosím uhraďte na uvedené č.ú. IPASK a do poznámky vpíšte: členské 2019.

Členky IPASK, ktoré majú záujem o uvedenie v Zozname PA IPASK ako laktačné konzultantky, uhrádzajú sumu 3 € okrem členského 7 € a stanoveného poplatku za kurz.

Nečlenky IPASK, ktoré majú záujem o uvedenie v Zozname PA IPASK ako laktačné konzultantky, uhrádzajú sumu 5 € okrem stanoveného poplatku za kurz.

Členstvo a uvedenie v Zozname PA IPASK platí na dobu jedného kalendárneho roka.

Poznámka

V prípade akýchkoľvek otázok, kontaktujte nás mailom ipask@ipask.sk, telefonicky 0907025298, 0908117249.

S úctou predsedníctvo IPASK