Ako bolo? Placenta a pupočníková krv – dar do života

Ako bolo? Placenta a pupočníková krv – dar do života

Dňa 4.12.2015 sa v priestoroch SZU Banská Bystrica konal pod záštitou SKSaPA pre sestry a pôrodné asistentky, ako aj pre laickú verejnosť celoslovenský seminár s názvom Placenta a pupočníková krv – dar do života. Seminár bol podporovaný viacerými partnermi – SZU (SR), Hebammenzentrum Wien (Rakúsko), Porodní dům U čápa (ČR), Jak jinak (ČR), firmami Alfamedica, Nazep, Aniball, Cord Blood Center, Nobilis Tilia. Seminár bol zaradený medzi aktivity sústavného vzdelávania pre zdravotníckych pracovníkov. Výber tejto témy nás zaujal svojou kontroverznosťou a našou snahou bolo prostredníctvom tejto témy priniesť niektoré poznatky a fakty sprostredkované  prednášajúcimi z rôznych krajín (SR, ČR, Rak.). Jedenásť prednášajúcich odprezentovalo zaujímavé postrehy, poznatky, skúsenosti z praxe k téme Placenta a […]

Ako prebieha normálny fyziologický pôrod?

Ako prebieha normálny fyziologický pôrod?

Fyziologický pôrod je koncept založený na dôkazoch a je optimálnou starostlivosťou pre matku a dieťa. Mnoho inštitúcií prispelo k definícii fyziologického pôrodu, taktiež vydalo smernice na podporu normálneho pôrodu. Definícia normálneho pôrodu podľa ENCA (European Network of Childbirth Associations) znie: NORMÁLNY pôrod je taký, ktorý začne a postupuje spontánne, pri ktorom žena porodí dieťa a placentu vo svojom rytme, svojím vlastným úsilím a bez vonkajších zásahov. Dieťa po normálnom pôrode zostáva s matkou v úzkom kontakte, tvoria neoddeliteľnú jednotku.

Najbezpečnejšia starostlivosť (NICE)

Najbezpečnejšia starostlivosť (NICE)

Starostlivosť počas pôrodu vedená pôrodnými asistentkami je najbezpečnejšia pre ženy s bezproblémovým tehotenstvom. Podľa upravenej smernice vydanej britským Národným inštitútom pre excelenciu v zdravotnej starostlivosti (National Institute for Health and Care Excellence; NICE) by sa v jednotkách starostlivosti pod vedením pôrodných asistentiek alebo v domácich podmienkach mohli rodiť ďalšie tisíce detí. V Anglicku a Walese sa v minulom roku narodilo takmer 700 tisíc detí. 9 z 10 sa narodilo v nemocnici primárne pod dohľadom pôrodníka. NICE chce ženám poskytnúť väčšiu slobodu výberu miesta pôrodu.