Zoznam pôrodných asistentiek IPASK

Vážené pôrodné asistentky, priaznivci IPASK

Jednou z najdôležitejších priorít našej Iniciatívy PASK je zviditeľniť a posilniť profesiu pôrodnej asistentky (PA) v praxi, nakoľko pomerná časť verejnosti nepozná, kto pôrodná asistentka je a aká je náplň jej práce.
Hlavným zámerom IPASK-u je vedenie našich žien k normálnemu tehotenstvu, pôrodu, šestonedeliu, starostlivosť počas týchto období, podpora zdravia žien a ich potrieb, a tiež posilnenie poskytovania kvalitných služieb pôrodnými asistentkami, ktoré sú kľúčovými zdravotníckymi odborníčkami v starostlivosti o ženu, matku a dieťa.
K potešeniu, občas sa nám hlásia ženy, ktoré o pôrodných asistentkách síce vedia, ale vyhľadávajú kontakty na ne, požadujú bližšie informácie o jednotlivých pôrodných asistentkách, ponuku služieb, či ich miesto pôsobenia. Chceme veci pomôcť, preto zostavujeme Zoznam PA IPASK, kde budú uvedené pôrodné asistentky, poskytujúce svoje služby a starostlivosť.

Účelový pomocník, Zoznam PA IPASK, bude k dispozícii na našej webovej stránke, v čom vidíme ďalší krok, formujúci ponímanie verejnosti v oblasti pôrodnej asistencie, ako aj rozširujúci cesty, ktoré vedú k skontaktovaniu sa ženy s pôrodnou asistentkou.

Ak chcete podporiť náš úmysel, máte záujem o svoj posun smerom k mamičkám, o sprostredkovanie vašich kontaktných údajov a poskytovaných služieb prostredníctvom Zoznamu PA IPASK, prosíme, napíšte nám mailom: ipask@ipask.sk Pošleme vám registračný formulár, a na základe jeho vyplnenia, bude PA zaradená do Zoznamu PA IPASK.
Oslovujeme aj Vás, ostatných sympatizantov nášho združenia, ktorí poznáte pôrodné asistentky, pracujúce samostatne v rodine a komunite, v rôznych centrách a na iných miestach, v nemocniciach, ako sprevádzajúce PA, prosíme, sprostredkujte im túto info, alebo nám pošlite na nich kontakt.

Ďakujeme. S úctou a vďakou tím IPASK