Ako prebieha normálny fyziologický pôrod?

Ako prebieha normálny fyziologický pôrod?

Fyziologický pôrod je koncept založený na dôkazoch a je optimálnou starostlivosťou pre matku a dieťa. Mnoho inštitúcií prispelo k definícii fyziologického pôrodu, taktiež vydalo smernice na podporu normálneho pôrodu. Definícia normálneho pôrodu podľa ENCA (European Network of Childbirth Associations) znie: NORMÁLNY pôrod je taký, ktorý začne a postupuje spontánne, pri ktorom žena porodí dieťa a placentu vo svojom rytme, svojím vlastným úsilím a bez vonkajších zásahov. Dieťa po normálnom pôrode zostáva s matkou v úzkom kontakte, tvoria neoddeliteľnú jednotku.

Najbezpečnejšia starostlivosť (NICE)

Najbezpečnejšia starostlivosť (NICE)

Starostlivosť počas pôrodu vedená pôrodnými asistentkami je najbezpečnejšia pre ženy s bezproblémovým tehotenstvom. Podľa upravenej smernice vydanej britským Národným inštitútom pre excelenciu v zdravotnej starostlivosti (National Institute for Health and Care Excellence; NICE) by sa v jednotkách starostlivosti pod vedením pôrodných asistentiek alebo v domácich podmienkach mohli rodiť ďalšie tisíce detí. V Anglicku a Walese sa v minulom roku narodilo takmer 700 tisíc detí. 9 z 10 sa narodilo v nemocnici primárne pod dohľadom pôrodníka. NICE chce ženám poskytnúť väčšiu slobodu výberu miesta pôrodu.