Ako prebieha normálny fyziologický pôrod?

Ako prebieha normálny fyziologický pôrod?

Fyziologický pôrod je koncept založený na dôkazoch a je optimálnou starostlivosťou pre matku a dieťa. Mnoho inštitúcií prispelo k definícii fyziologického pôrodu, taktiež vydalo smernice na podporu normálneho pôrodu. Definícia normálneho pôrodu podľa ENCA (European Network of Childbirth Associations) znie: NORMÁLNY pôrod je taký, ktorý začne a postupuje spontánne, pri ktorom žena porodí dieťa a placentu vo svojom rytme, svojím vlastným úsilím a bez vonkajších zásahov. Dieťa po normálnom pôrode zostáva s matkou v úzkom kontakte, tvoria neoddeliteľnú jednotku.