Ako bolo? Placenta a pupočníková krv – dar do života

Ako bolo? Placenta a pupočníková krv – dar do života

Dňa 4.12.2015 sa v priestoroch SZU Banská Bystrica konal pod záštitou SKSaPA pre sestry a pôrodné asistentky, ako aj pre laickú verejnosť celoslovenský seminár s názvom Placenta a pupočníková krv – dar do života. Seminár bol podporovaný viacerými partnermi – SZU (SR), Hebammenzentrum Wien (Rakúsko), Porodní dům U čápa (ČR), Jak jinak (ČR), firmami Alfamedica, Nazep, Aniball, Cord Blood Center, Nobilis Tilia. Seminár bol zaradený medzi aktivity sústavného vzdelávania pre zdravotníckych pracovníkov. Výber tejto témy nás zaujal svojou kontroverznosťou a našou snahou bolo prostredníctvom tejto témy priniesť niektoré poznatky a fakty sprostredkované  prednášajúcimi z rôznych krajín (SR, ČR, Rak.). Jedenásť prednášajúcich odprezentovalo zaujímavé postrehy, poznatky, skúsenosti z praxe k téme Placenta a […]