Miesto: Košice

„Oxytocin the biological guide to motherhood“ s Kerstin Uvnäs Moberg

Unikátna jednodňová vzdelávacia aktivita, na ktorú vás srdečne pozývame

Lekárka Kerstin Uvnäs Moberg M.D., Ph.D., významná vedkyňa, uznávaná svetová autorita, nás oslovila svojou osobnosťou a jedinečným obsahom prednášky o oxytocíne, priamo na jej workshope v Brne 14.4.2018, ktorého sa zúčastnili aj naše dve pôrodné asistentky IPASK. Podujatie organizovala Asociace podpory rodiny s odborným zastrešením Unie porodních asistentek (UNIPA). Rozhodli sme sa obľúbenú lektorku, profesorku fyziológie zo Švédska, pozvať aj na Slovensko. Kerstin Uvnas Moberg zasvätila svoj profesijný život štúdiu oxytocínu, dôležitého hormónu blízkosti, vzťahov, hojenia, pohody, lásky a mieru.

Ivana Königsmarková, druhá vzácna hosťka našej akcie, ktorá s ochotou prijala pozvanie, je známa pôrodná asistentka a prezidentka UNIPA v Prahe. Bohaté praktické skúsenosti profesionálky vo svojom odbore vyzdvihnú a potvrdia jedinečnosť normálneho pôrodu, ktorého súčasťou je výrazné pôsobenie správnych hormónov v organizme matky a dieťaťa. Prirodzeným vstupom dieťaťa do života sa dáva základ pre následný zdravý vývoj po narodení.

Organizátori podujatia

Iniciatíva pôrodných asistentiek Slovenska v spolupráci so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek

Dátum a miesto konania

Dátum: 12.10.2018 (piatok)

Miesto: Košice, Kultúrno – spoločenské centrum, Jedlíkova 7, seminárna miestnosť A (č. dv. 109)

Pohľad na centrum Jedlíkova 7

Lobby Jedlíkova 7

Príchod na miesto aktivity železničnou/autobusovou dopravou a MHD Košice: 
Staničné námestie (nástupná zastávka MHD) sa nachádza pred budovami železničnej a autobusovej stanice.
Na miesto seminára sa zo Staničného námestia dostanete:
MHD linkou č. 17 (trasa Lingov – Luník VIII) https://imhd.sk/ke/cestovny-poriadok/linka/17
Vystúpite na konečnej zastávke Luník VIII.
Z miesta konania seminára na stanicu sa dostanete opäť MHD linkou č. 17 (smer Luník VIII. – Lingov), nástupná zástavka Luník VIII., výstupná zastávka Staničné námestie.
Odporúčame si zakúpiť rovno 2 ks MHD lístky s 30 min. časovým limitom v samoobslužných automatoch, nachádzajúcich sa na Staničnom námestí vedľa nástupíšť MHD.
Príchod na miesto aktivity vlastnou dopravou autom:
Parkovanie zdarma v areáli Kultúrno-spoločenského centra.
Použite vyhľadanie trasy na mapke umiestnenej vyššie.

Pracovný jazyk

slovenčina, čestina, angličtina (konsekutívne tlmočenie do SJ)

Úroveň

celoslovenská s medzinárodnou účasťou

Aktivita určená

pôrodným asistentkám, sestrám, lekárom, ostatným zdravotníkom, psychológom, pedagógom, terapeutom, sociálnym pracovníčkam, študentom, poradkyniam, budúcim rodičom, rodinám a tým, ktorí sa nejakým spôsobom venujú matke a dieťaťu, oblasti zdravia a vzťahov.

Hlavné okruhy tém celodenného workshopu:

  • rola oxytocínu v podpore stať sa matkou, uvoľňovanie a účinok v tehotenstve, v procese pôrodu prirodzeného, plánovaného, akútneho operačného, vplyv na laktáciu
  • úloha oxytocínu vo vzťahu medzi matkou a dieťaťom s dlhodobým prospešným efektom
  • dôležitosť hormónu pre vytvorenie vzťahu medzi rodičmi a deťmi, pre lásku a priateľstvo, vyššiu mieru dôvery v spoločnosti
  • aktívni účastníci pôrodu nevynímajúc dieťa
  • vplyv oxytocínu na zvládanie stresu a cesta k nadobudnutiu celoživotného zdravia a dobrých medziľudských vzťahov vo všetkých oblastiach
  • terapeutický význam hormónu v prípade patologických stavov, pri poruchách správania.

 

Časový harmonogram*

7.30 – 8.30 Registrácia účastníkov
8.30    Otvorenie, privítanie
8.45 – 10.15 Prednáška K. U. Moberg: Oxytocín – všeobecné aspekty. Čo je oxytocín, kde sa produkuje, čo robí?
10.15 – 10.45 Coffee break
10.45 – 12.30 Prednáška K. U. Moberg: Oxytocín počas pôrodu a dojčenia. 

12.30 – 13.45 Obedňajšia prestávka

13.45 – 14.30 Prednáška K. U. Moberg: Oxytocín – spoločenské vzťahy a zdravie
14.30 – 15.45 Prednáška I. Königsmarková: Podpora sekrécie oxytocínu pôrodnou asistentkou (1/2)
15.45 – 16.00 Coffee break
16.00 – 16.30 Prednáška I. Königsmarková: Podpora sekrécie oxytocínu pôrodnou asistentkou (2/2)
16.30 – 17.00 Diskusia
17.00     Záver, poďakovanie

* Organizátori si vyhradzujú právo zmeniť poradie prednášok.

Celodenný workshop bude úžasný, výnimočne prínosný množstvom prekvapivých informácií. Bude nám cťou tráviť pár hodín s energickými dámami, ktoré čerpajúc z dlhoročných výskumov a vlastných skúseností, vyplnia celý program.

V jednotlivých prednáškach Moberg sa dozvieme podstatu z anatómie, o okolnostiach ovplyvňujúcich vyplavovanie oxytocínu, jeho účinku na stav organizmu, reakcie a správanie človeka, vzťahy medzi ľuďmi.   

Autorka vysvetlí zásadnú rolu hormónu v materstve s dôrazom na priebeh pôrodu a bezprostredné popôrodné obdobie, nadväzujúci vzťah matka-dieťa-otec-rodina, popôrodnú adaptáciu, dojčenie… Bude hovoriť o ďalších zaujímavých zistených faktoch, týkajúcich sa negatívneho/pozitívneho pôsobenia umelého/prirodzeného oxytocínu v prípade zásahov do pôrodu v súvislosti s plánovaným/indukovaným pôrodom, o následkoch absencie oxytocínu pri cisárskom reze.

Prekvapivou informáciou sa stane využitie umelého oxytocínu ako medikamentu s pozitívnym terapeutickým účinkom pri riešení patologických stavov a iných rôznych odchýlok.

Úlohu pôrodnej asistentky s cieľom podporiť pozitívny vplyv oxytocínu v najvyššej možnej miere nám priblíži Ivana Königsmarková v dvoch častiach svojho príspevku s názvom „Podpora sekrece oxytocinu porodní asistentkou“.  Poukáže na reálne fungovanie v tejto oblasti, ale aj nedostatky v odbornej praxi v starostlivosti o matku a dieťa. Nezabúdajme, že aj účastníci pôrodu, prostredie sú faktormi pre zdarný pôrod a veľkým dielom sa na aktívnej účasti pôrodu podieľa samotné dieťa.

Odborný seminár je zaradený do systému hodnotenia SV v zmysle vyhlášky 366/2005 Z.z. Odovzdávanie potvrdení o účasti  na vzdelávacej aktivite, s pridelením príslušného počtu kreditov sestrám a pôrodným asistentkám, bude po ukončení podujatia v priestoroch registrácie.

 

Dôležité informácie

Prihlášku je potrebné vypísať 2x

  1. Prihlásenie prostredníctvom portálu SKSaPA (portal.sksapa.sk) – povinné pre sestry a PA
  2. Prihlásenie prostredníctvom registračného formulára IPASK (ipask.sk) – povinné pre všetkých účastníkov vrátane sestier a PA

Uzávierka prihlášok a úhrad účastníckeho poplatku je 7.10.2018!

Vaša prihláška bude platná až po registrácii a identifikovaní úhrady poplatku na bank.účte IPASK. V prípade neuhradenia do 7.10.2018 Vaša registrácia nebude akceptovaná.

KLIKNITE SEM:  >>>>>OTVORIŤ PRIHLÁŠKU <<<<<

 

Účastnícky poplatok

20 € člen/30 € nečlen SKsaPA – prihláška a úhrada poplatku do 16.9.18

30 € člen/40 € nečlen SKSaPA – prihláška a úhrada poplatku od 17.9.18 do 7.10.18

50 € jednotný poplatok zaplatený na mieste seminára

Členky/nečlenky IPASK majú výšku poplatku totožnú s poplatkom členov/nečlenov SKSaPA.

Uzávierka prihlášok a úhrad účastníckeho poplatku je 7.10.2018!

 

Účastnícky poplatok pre študentov

15 € – prihláška a úhrada poplatku do 16.9.18

20 € – prihláška a úhrada poplatku od 17.9.18 do 7.10.18

25 € –  jednotný poplatok zaplatený na mieste seminára

Študent sa preukáže ISIC kartou, alebo študentským preukazom v deň podujatia pri rannej registrácii.

 

Platba účastníckeho poplatku

Úhradu v príslušnej výške, prosíme, vykonajte ihneď po vyplnení prihlasovacieho formulára

  1. Bankovým prevodom na účet IPASK

Názov účtu: Iniciatíva pôrodných asistentiek Slovenska

Číslo účtu: SK6511110000001146294018
Do poznámky pre príjemcu uveďte: Vaše meno a priezvisko, Seminár KE

  1. Poštovým poukazom na účet IPASK

Číslo účtu: SK6511110000001146294018

Adresát: IPASK o.z. , Hutnícka 3/20, 052 01  Spišská Nová Ves

V prípade neúčasti je účastnícky poplatok nevratný!

 

Oznam pre matky s deťmi

Tešíme sa aj na najmladších účastníkov seminára. Pre mamičky s malinkými deťmi sme zabezpečili  detský kútik, ktorý budú môcť využiť na strávenie času v prípade nepokoja dieťatka, prebaľovania, príp. dojčenia a iných potrieb. Staršie deti ako 11-12 mesiacov (chodiace), prosíme, na podujatie neprivádzajte.

 

Objednávka obeda

Účastníci, ktorí máte záujem o zabezpečenie obeda (6,50 €), je potrebné v prihlasovacom formulári vyplniť kolónku Objednávka obeda a k sume príslušného účastníckeho poplatku pripočítať 6,50 € navyše.

Poplatok za účasť a objednaný obed teda uhrádzate naraz, ihneď po vyplnení prihlášky.

Obed sa bude podávať na mieste seminára – v priestoroch  Kultúrno-spoločenského centra. Lístky na obed obdržia účastníci, ktorí požiadali o objednávku a uhradili poplatok za obed. Lístky sa budú rozdávať pri rannej registrácii.

 

Organizačný výbor

Mgr. Iveta Michalcová, SKSaPA

PhDr. Anna Schmiedl, MPH., SKSaPA

Mgr. Anastázia Furmanová, IPASK

Mgr. Jana Kittová, IPASK

Bc. Nikola Glončáková, IPASK

Mgr. Andrea Frischer, IPASK

V prípade akýchkoľvek nejasností a otázok sme k dispozícii, ochotne vám poskytneme bližšie informácie mailom/ telefonicky: Mgr. Furmanová A. anastaziaf@ipask.sk/0907025298, Mgr. Kittová J. janak@ipask.sk/0908117249

Tešíme sa na Vašu účasť.  S úctou a vďakou IPASK


 

Lektorky:

Kerstin Uvnäs Moberg M.D., Ph.D, švédska lekárka, výskumníčka, profesorka

Jej výskum prebieha na slávnom Inštitúte Karolinska v Stockholme a na Švédskej univerzite pôdohospodárskych vied v Uppsale, kde je profesorkou fyziológie. Je autorkou viac než 400 vedeckých publikácií, prednáša po celej Európe a Spojených štátoch. Jej práca ovplyvnila mnoho oblastí, vrátane pôrodníctva, psychológie, partnerského života zvierat, fyzioterapie, pediatrie a štúdia detského vývinu. Je matkou štyroch detí a žije v Djursholme vo Švédsku.

K.U.Moberg je autoritou v problematike dôležitosti oxytocínu pre vytvorenie spojenia medzi rodičmi a deťmi, pre lásku a priateľstvo, ako aj pre vyššiu mieru dôvery v našej spoločnosti..Vedkyňa skúma účinky oxytocínu v tehotenstve, procese pôrodu a laktácie, venuje sa úlohe oxytocínu vo vzťahu medzi matkou a dieťaťom. Výskum bol zameraný na úlohu  oxytocínu a senzorickú stimuláciu, najmä stimulácia kožných senzorických nervov počas pôrodu, kontakt s pokožkou po narodení a počas dojčenia.

Tvrdí tiež, že oxytocín hrá kľúčovú rolu v našej schopnosti socializovať sa, zažívať bezpečie a pokoj, dobre pracovať a byť zdraví. Oxytocín má významnú úlohu aj vo vzťahoch v dospelosti. Vytvára puto medzi milencami a stimuluje sociálne interakcie, ktoré nám umožňujú vznik priateľstiev a prácu v skupinách. Pocit dôvery, navodený oxytocínom, nám umožňuje veriť aj neznámym ľuďom a zodpovedá za tzv. fenomén duly.

 

Ivana Königsmarková, česká pôrodná asistenkta, prezidentka UNIPA

Po absolvovaní nadstavbového štúdia na KSZŠ v Prahe, odbor pôrodná asistentka (predtým ženská sestra) v roku 1974 nastúpila na II.gynekologicko-pôrodnícku kliniku VFN v Prahe. Vždy sa považovala skôr za pôrodnú asistentku než ženskú sestru a pracovala 20 rokov prevažne na pôrodnických oddeleniach. V roku 1992 odišla na 2-mesačný pobyt do Dánska. Aby mohla realizovať aj v praxi to, čo zodpovedalo jej predstavám a s čím sa bežne stretávala v Dánsku, odišla do súkromnej  gynekologickej ambulancie a zároveň, ako registrovaná súkromná pôrodná asistentka, pripravovala ženy k pôrodu a cvičila s tehotnými a ženami po pôrode. Neskôr sa podieľala na príprave a realizácii Centra aktívniho porodu vo FN Bulovka v Prahe. V súčasnej dobe pracuje opäť ako súkromná pôrodná asistentka.

Počas svojej profesionálnej praxe sa zúčastnila mnohých seminárov a kurzov pre pôrodné asistentky a medzinárodných konferencií doma i v zahraničí. Od  založenia Českej asociácie pôrodných asistentiek (ČAPA) v roku 1992 jako sekcia ČAS bola jej členkou a od roku 1997 vykonávala funkciu predsedkyne ČAPA.

V súčasnej době je prezidentkou UNIPA (Únie pôrodních asistentiek) V súvislosti so vstupom ČR do EU sa podieľa na tvorbe zrovnateľných podmienok pre výkon povolania a postavenia pôrodných asistentiek v spoločnoti. S tým úzko súvisia aj jej legislatívne aktivity a snaha o to, aby staroslivosť o ženu a dieta sa aj v Českej republike riadila odporúčaniami WHO – World Health Organization (Svetová zdravotnícka organizácia).

DODATOK:

1. Čo hovoria ďalší odborníci o hormonálnom vplyve oxytocínu?

Michel ODENT, francúzsky pôrodník, premenoval oxytocín na „tekutý mier“, ktorý je prítomný pri všetkých ľudských prejavoch, pocitoch lásky a náklonnosti. V najsilnejšom množstve je vyplavovaný práve pri milovaní, pôrode a dojčení.
Pri pôrode umožňuje kontrakcie maternice, pomáha jej involúcii, upevňuje vzťah matky a dieťaťa a nastavuje sebaregulačné a sociálne funkcie v mozgu novorodenca. Odent upozorňuje: „Ak kôli stále častejšej medikalizácii pôrodov, náraste umelých oplodnení, nahrádzaniu dojčenia umelým mliekom na celospoločenskej úrovni eliminujeme prítomnosť prirodzeného oxytocínu, geneticky odovzdávame budúcim generáciám odkaz, že láskyplné pôsobenie oxytocínu už nie je potrebné. Absencia prírodzeného oxytocínu znižuje schopnosť žien privádzať na svet deti vlastnou silou a výrazne oslabuje neurobiologickú schopnosť ľudí milovať seba a iných“.
Nils BERGMAN, švédsky neurovedec a lekár skúma vplyv separácie po pôrode na vyvíjajúci sa mozog novorodenca. Poskytuje pohľad na to, aké zásadné zmeny v konfigurácii mozgu dieťaťa nastávajú, ak sa udeje alebo neudeje jeden základný krok – to, či matka a dieťa zostanú spolu v kontakte koža na kožu ihneď po narodení bez prerušenia, čo predstavuje biologickú normu. Oddeľovanie novorodencov od matiek je vybočením z tejto normy, ktoré nezostáva bez následkov. Zvýšené hladiny kortizolu, namiesto hormónu lásky – oxytocínu, spôsobujú negatívne epigenetické zmeny v mozgu počas kritického obdobia po pôrode.
Mozog dieťaťa, ktoré zažívalo počas prvých hodín po pôrode toxický stres, sa dostane do stavu neustálej ostražitosti. Posolstvom výskumu doktora Bergmana je myšlienka nulovej separácie bezprostredne po pôrode a teda pozitívny vplyv hormónu lásky na matku a dieťa.

2. OXYTOCÍN hrá dôležitú úlohu pri počatí, pôrode, dojčení, vytváraní materského vzťahu

Je to peptidový hormón zložený z 9 aminokyselin. Poradie aminokyselín v oxytocíne popísalv roku 1953 americký vedec Vincent du Vigneaud, ktorý ho za krátku dobu pripravil synteticky. Jeho práca bola r.1955 ocenená Nobelovou cenou. Oxytocín vzniká v mozku v hypotalame, odkiaľ je transportovaný do zadného laloku hypofýzy. Švajčiarski vedci zistili, že výrazne ovplyvňuje aktivitu pravej časti mozgu tlmiacim účinkom na tzv. amygdalu, ktorá reaguje na negatívne podnety-stres, hnev, či depresiu. 

 

HORMÓN LÁSKY
Uvoľnenie hormónu zo zasobárne-hypofýzy do krvi vyvoláva dotyk, mazlenie, hladenie, objímanie… preto sa nazýva aj hormónom lásky. Nebezpečenstvo a stres jeho množstvo v tele znižuje. Výskum na univerzite v San Franciscu ukázal, že ženy žijúce v spokojnom partnerskom vzťahu, vykazujú vyššiu hladinu oxytocínu ako ženy v problémovom partnerstve alebo ženy žijúce samy. I to je jedna z príčin, prečo sú osamelí ľudia depresívnejší.

AUTISTI
Oxytocín dokáže u človeka vyvolať pocit celkovej pohody a nadviazovanie priateľstva. Zaujímavé je, že napr.deti s autizmom, ktorých počet prudko narastá, toto nedokážu. Klinici potvrdzujú, že nemajú radi dotyky a mazlenie, správajú sa voči matke a ľudom okolo seba nepriateľsky. Štatistiky z rôznych krajín uvádzajú, že autisti majú častejšie matky, ktoré dostali pri pôrode nadmerné množstvo oxytocínu alebo sa rodia matkám, ktoré ešte nie sú zrelé na materstvo (Leo Kanner). Oxytocin sa ocitá na zozname príčin, ale i na zozname terapeuticky účinných látok. Mohol by pomôcť autistom k naväzovaniu vzťahov, pretože k tomu majú doslova odpor. Náhrada v podobe určitých dávok oxytocinu, môže pomôcť deťom prekonať tento problém. Predbežné štúdie ukázali, že vdychovanie oxytocínu môže zlepšiť u mladých dospelých autistov schopnosť reči a zredukovať nepriateľské správanie“.

PRIATELIA, tešíme sa na Vašu účasť na seminári a jedinečné prednášky pozvaných hostí – lekárky zo Švédska a pôrodnej asistentky z Česka.

VAŠA PODPORA nám môže pomôcť zvládnuť náročnosť finančných úhrad, spojených so zabezpečením hodnotnej aktivity. Vopred ďakujeme každému, kto sa rozhodne prispieť, podporiť IPASK v aktivitách akoukoľvek čiastkou na náš bankový účet: IBAN: SK65 1111 0000 0011 4629 4018 (do poznámky vpíšte slovo DAR)

ČLENSTVO v IPASK je tiež jednou z možností, ako prejaviť sympatiu a ochotu priamo podporovať, spoločne napľňať ciele nášho združenia. Prihlášku za člena nájdete v sekcii Členstvo: http://ipask.sk/clenstvo/

 

3. Skúsenosti žien s podaním oxytocínu pri pôrode, DISKUSIA.

V závere seminára Oxytocín sme vytvorili priestor na zodpovedanie vašich otázok a diskusiu s pozvanými zahraničnými hosťkami-lekárkou Moberg a pôrodnou asistentkou Königsmarkovou, čo bude určite zaujímavé. Je fajn si prípadné otázky sformulovať vopred, no istotne sa mnohé z nich vynoria až po vypočutí si prednášok.

VYZNANIE ŽIEN. Často sa dnes preberá téma vyvolávaných (indukovaných) a urýchľovaných, či riadených pôrodov, čo je na mieste. V tejto súvislosti sa natíska napr. otázka na ozaj indikované, nutné podanie umelého hormónu oxytocínu pri vaginálnom pôrode, ktoré je nevyhnutnosťou pre zvládnutie akútneho stavu s pozitívnym efektom pre matku a dieťa, nakoľko mnohé mamičky dosvedčujú skôr štandardné, bežné, i neodsúhlasené podávanie oxytocínu v nemocničnej praxi.

Podarilo sa nám „rýchlominidotazníkom“ zozbierať zopár vyjadrení od minulých rodičiek, ktoré vám predkladáme na doplnenie informácii o účinku umelého oxytocínu pri pôrode, ich zvládaní náporu a celkovom výsledku. Ženy sa zhodujú vo výpovedich, keď rovnako popisujú svoje pocity, reálny stav. Vyznávajú, že umelé kontrakcie trvali dlhé hodiny, boli neznesiteľné. Mamičky udávajú po pôrode totálnu vyčerpanosť a únavu. Tie, ktoré majú skúsenosť, náročný zásahový pôrod porovnávajú s priebehom prirodzeného pôrodu.

1. Andrea, Banská Štiavnica
„Oxytocín je môj najhorší zážitok z pôrodu. Vôbec som ho nechcela, ale povedali mi, že mi to pomôže urýchliť zdľhavé a pomalé otváranie sa. Tak som súhlasila. Infúzia tiekla celé hodiny, prišli obrovské, neznesiteľné bolesti. Bábätko malo tieseň, preto ma nechali celý čas na posteli a trápiť sa. Trvalo to hrozných 12 hodín, už som prosila o cisársky rez. Nikdy viac to nechcem zažiť. Doteraz mám z toho traumu. Chvála Bohu, pôrod nakoniec neskončil cisárskym rezom, ale bábo bolo fialové, pridusené a ja som bola totálne zničená“.

2. Erika, Košice:
„Oxytocín mi dali pred prvým pôrodom. Doteraz to ľutujem. Tie kontrakcie boli neznesiteľné, silné. Bola som z toho neskutočne vyčerpaná a po pôrode som si povedala, že viac rodiť nechcem. Ale druhý pôrod bol prirodzený, najúžasnejšie, čo som v mojom živote zažila“.

3. Svetlana, Bratislava
„Zažila som dva pôrody, jeden s podaním umelého oxytocínu, druhý bez akýchkoľvek zásahov. Pri prirodzenom priebehu sa kontrakcie postupne zosilňovali, vnímala som ich vo vlnách, od slabých až po tie najsilnejšie, až kým neprišlo nutkanie na tlačenie. Naopak, pri podani oxytocínu som zrazu cítila neskutočne silné kontrakcie, v podstate z ničoho nič, s ktorými si moje telo nevedelo rady, necítila som nič, len neprirodzene silnú bolesť, jednu za druhou a nevedela som ani tlačiť, napriek tomu, že lekár hovoril, že som úplne otvorená a mala by som cítiť nutkanie na tlačenie. Pôrod skončil s riadeným tlačením a aj po narodení dieťaťa som mala pocit, že to neprebiehalo v rytme, ktorý by mi bol prirodzený, ale, že moje telo riadil niekto iný“.

4. Lucia, Poprad
„Prvý pôrod… Oxytocin podaný pred pôrodom (v zmysle, aby sa dlho nečakalo na prvorodičku) dôsledok – veľmi rýchle vytlačenie bábätka a spolu s nástrihom spôsobené silné krvácanie z potrhaného tkaniva… Po pôrode Oxytocin podaný…. Veľmi silné bolesti pri zavinovaní maternice…. Druhý pôrod… Podaný oxytocin po pôrode na rýchlejšie zavinovanie maternice… Silné neznesiteľné bolesti, neporovnateľné s tými prirodzenými pri treťom pôrode.Tretí pôrod bez oxytocinu… Bolesti primerané na predýchanie aj pred aj po pôrode“.

5. Zuza, Orava
„Pri prvom pôrode, na ktorý som vôbec nebola pripravená, mi bola podaná rozbiehajúca tbl. do pošvy a dostala som niekoľko dávok oxytocínu, keďže mi ráno doma odtiekla plodová voda a o hodinu som bola v pôrodnici. Nič sa nedialo, tak okolo 16-tej hod. poobede začali všetky klasické procedúry nemocničné, klystýr, oxytocín, atď. Samotný pôrod bol veľmi náročný, veľmi bolestivý, samozrejme nástrih-prvorodičke. Zašívanie bolo príšerne bolestivé, lokálne umŕtvenie nepôsobilo a more krvi podomnou. Druhý pôrod bol vo friendly pôrodnici v SVK – BS, kde hneď na začiatku sme boli oboznámení s tým, že umelý oxytocin bude podaný na vylučovanie placenty… že pôrod bude prirodzený, bez zásahov, čo tak trochu aj bol aj nebol…hoc porovnajúc s prvým pôrodom, sú tu stále na tento pôrod o riadny kus lepšie spomienky, ak v inom nie, tak aspoň v ľudskejšom prístupe?
Treti pôrod bol doma, celý bol prirodzený, bez akýchkoľvek intervencií a teda, aj oxytocin sa tvoril prirodzene sám, v dávkach, ktoré boli pre pôrod potrebné…myslím, že prvý a tretí pôrod sa nedá vlastne ani porovnať. Tá priepasť je obrovsky enormná… rovnako ako môj pocit, zážitok z pôrodu, materstva, z príchodu nového, dôležitého človiečika“.

6. Eva M.
„Pri prvom porode po podani oxytocinu boli kontrakcie neznesitelne. Syn sa narodil s poporodnou traumou, 2 mesiace musel spat v nasom naruci. V nemocnici som ho nevedela zlozit ani na 5 minut. Strhaval sa zo spanku a zalostne plakal. Aj ja osobne som mala nocne mory 2-3 mesiace. Druhy porod bez oxytocinu kontrakcie trvali 4 hodiny. Aj ked tie posledne boli silne a intenzivne a bolestive, ako keby som na nich zabudla, hoci som cerstvo po porode. Umely oxytocin a nemocnicny asistovany porod nikdy viac“.

7. Mária H.
“ Mám 3 detičky. 1. pôrod – odtečenie plodovej vodz, po 12 hodinách podaný oxytocín, kontrakcie poriadne, po 16 hodinách porodené dieťatko prirodzene. 2. pôrod – 3 hodinky, bez oxytocínu, kontrakcie parádne predýchané, prirodzený pôrod…hodnotím veľmi dobre, 3.pôrod – indukovaný oxytocínom (2ml + 500ml NaCl), 42tt+0- veľmi som sa bála, nakoľko o vyvolávaní som mala len negatívne info…musím však napísať, že pôrod sa rozbehol postupne, kontrakcie postupne a pomaly silneli, za 2,5 hodinky narodené dieťaťko. Musím napísať, že som bola spokojná“.

8. Zuzana z Košíc
„1.pôrod umelo vyvolávaný a umelo udržiavaný – ja som mala pocit, že to bola jedna dlhá 9hodinova súvislá bolesť bez možnosti „nadýchnuť sa“, pri ktorej sa s tým nedalo nič robiť a nijak si uľaviť. Ukončený sekciou 2.pôrod – spontánny začiatok, bez akéhokoľvek medikamentov. Pri istých polohách sa to dalo krásne predýchať, bolo to síce bolestivé, ale pomedzi kontrakcie som mala čas sa spamätat a nabrať dych. Pôrod tiež ukončený sekciou“.

Je tu mnoho nezodpovedaného, každý má svoj uhol pohľadu, názor, skúsenosť, či už pozitívnu alebo negatívnu. Téma Oxytocín je naozaj zaujímavá. Otázniky z oblasti pôrodníctva, materstva, či vzťahov, autistického správania a iných odchýlok v súvislosti s týmto hormónom si teda môžme prediskutovať s odborníčkami priamo na seminári.


 

Partneri podujatia