Trvanie: -

Medzinárodný deň pôrodných asistentiek
International Day of the Midwife (IDM 2019)

5. máj je medzinárodne uznávaným dňom na zvýraznenie práce pôrodných asistentiek. Oslavný deň bol ustanovený v r.1972 Medzinárodnou konfederáciou pôrodných asistentiek (ICM) a Medzinárodnou federáciou gynekológov a pôrodníkov (FIGO).
ICM vytvorila myšlienku „Medzinárodného dňa pôrodnej asistentky“ na základe návrhov a diskusií medzi združeniami koncom osemdesiatych rokov a oficiálne iniciovala v roku 1992.

ICM každý rok prichádza s témou kampane, ktorá má motivovať svojich členov, partnerov a zainteresované strany, aby zvyšovali povedomie o postavení pôrodných asistentiek a základnej starostlivosti, ktorú poskytujú matkám a ich novorodencom.

Téma IDM 2019 je: Pôrodné asistentky: Obhajcovia práv žien

Medzinárodný deň pôrodnej asistentky je príležitosťou pre každú, aby vytvorila nové kontakty a aby rozšírila vedomosti o tom, čo pôrodné asistentky pre svet znamenajú.

Pri tejto príležitosti vyslovujeme prianie, aby každá pôrodná asistentka pracovala ako uznávaná, samostatná profesionálka, s láskavým srdcom, so sympatizujúcim a načúvajúcim prístupom k svojim klientkám. Pôrodná asistentka bola kedysi neodmysliteľnou súčasťou rodiny, pripravovala tehotné ženy na pôrod a materstvo.

Pridávame sa ku všetkým pôrodným asistentkám na svete a snažíme sa zviditeľniť našu profesiu aj na Slovensku. Šírime dôležitosť myšlienky o partnerstve pôrodnej asistentky a matky s jej rodinou a význam dostupnosti pre všetky ženy ku kvalifikovanej pôrodnej asistentke.

ORGANIZUJEME IV. ročník PIKNIK s pôrodnou asistentkou

Pozývame každého, kto sa chce zapojiť, šíriť aktivitu, pomôcť darcovstvom, zúčastniť sa. Podporíme pôrodné asistentky/iniciatívne mamičky, ktoré PIKNIK s PA zorganizujú v priebehu mája 2019. Napíšte nám a nové miesta/eventy pridáme do vytvorenej udalosti na facebooku.

„Pôrodné asistentky na celom svete tvrdo pracujú UMOM, RUKAMI A SRDCOM, aby zabezpečili ženám a novorodencom kvalitnú starostlivosť, ktorú si zaslúžia“ (ICM 2016).
Akciu pripravujú ochotné pôrodné asistentky na viacerých miestach Slovenska v priebehu mája 2019.

Každá organizujúca pôrodná asistentka/y sa Vám bude s radosťou venovať, predstaví ideu práce a postavenie PA v systéme starostlivosti o matku a dieťa, svoje ponúkané služby atď. S detailnejším obsahom akcie, časovým rozsahom, príp. inými info Vás oboznámi príslušná pôrodná asistentka.

Príďte posilniť, zviditeľniť neľahkú prácu PA na celom SK a podporiť rodiny, mamičky na ceste k normálnemu tehotenstvu, pôrodu, od ktorého záleží zdravie budúcej generácie.
PROSÍME o zdieľanie spoločných stretnutí. Ďakujeme všetkým, ktorí prídu, podporia akýmkoľvek spôsobom krásnu májovú akciu a jej podstatu, tiež fungovanie nášho združenia IPASK finančným darom/dobrovolníckou pomocou a inak.
„KAŽDÁ ŽENA SI ZASLÚŽI SVOJU PÔRODNÚ ASISTENTKU“.
… možno ju nájdete práve na Pikniku s PA 2019 🙂

Tešíme sa, IPASK