Organizujeme a srdečne pozývame na celodenné odborné podujatie pre zdravotníkov a workshop pre sympatizujúcu verejnosť, ktoré sa budú niesť v duchu nosnej témy – podpora dojčenia.

Bude nám cťou spoločne stráviť pár hodín s pozvanými lektorkami IPD, dámami milými, vzdelanými a iniciatívnymi v oblasti dojčenia. Čerpajúc z dlhoročných výskumov a dôkazov z odbornej praxe, z odporúčaní zdravotníckych organizácií a vlastných skúseností odborníčky vyplnia program plnohodnotnými prednáškami.

 

Veríme, že pripravované podujatie  bude opäť výnimočné, prínosné a príjemné s podnetnou diskusiou.

Dátum: 31.január 2020

Miesto: Spišská Nová Ves, Hotel Metropol, Štefánikovo námestie 2

   

Zdravotníci: Kongresová sála o 08:15 hod.

Verejnosť: Reštaurácia II. o 11:00 hod.

Organizátori

Hlavným organizátorom podujatia je IPASK – Iniciatíva pôrodných asistentiek Slovenska, sídliaca v Sp.Novej Vsi a IPD – Inštitút pre podporu dojčenia, vzdelávacia inštitúcia pre zdravotníkov, akreditovaná MZSR.

ASV organizujeme v spolupráci so SKSaPA – Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek  a vďaka ostatným partnerom, členom IPASK a IPD, ktorí naše zámery podporujú.

Akreditácia a aktivita SV sestier a pôrodných asistentiek (PA)

Vzdelávacia aktivita je teda akreditovaná. Súhlasnou spoluprácou so SKSaPA v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania ZP je seminár zaradený medzi ASV pre sestry a PA. Potvrdenia o účasti na ASV s pridelením 6 kreditov účastníčky obdržia v závere podujatia na mieste registrácie.

Úroveň a pracovný jazyk

celoslovenská, slovenčina

Komu je aktivita určená

Lekárom-pôrodníkom, neonatológom, pediatrom, pôrodným asistentkám, sestrám, ostatným zdravotníkom a študentom,  matkám, budúcim rodičom, rodinám, zdravot. pedagógom , psychológom, pracovníkom dojč. ústavov a krízových centier, terapeutom, sociálnym pracovníkom, ošetrovateľkám, dulám, laktačným poradkyniam; tým, ktorí sa nejakým spôsobom venujú matke a dieťaťu v súvise s dojčením a výživou dieťaťa od narodenia.

Cieľ podujatia

Informácie o prirodzenej výžive detí  je potrebné neustále šíriť, tiež získavať a dopľňať vedomosti ako pre zdravotníkov, tak i pre budúcich rodičov, verejnosť, keďže dojčenie je záujmom sociálnym, nie je len záležitosťou matky.

Pri úvahách o situácii v oblasti dojčenia sme dospeli k rozhodnutiu  uskutočniť vzdelávacie aktivity opakovane. Zorganizovali sme odborný seminár pre zdravotníkov v októbri 2019 v Trnave a po 3 mesiacoch vás teda vítame aj na východnej strane našej krajiny v Spišškej Novej Vsi s rovnakým cieľom a obdobným obsahom odborno-vzdelávacieho podujatia, navyše s pozvánkou aj pre nezdravotníkov.

Prioritným úsilím združení IPD a IPASK je podpora dojčenia a výživy dietí materským mliekom (MM) od narodenia:

 • celoplošne šíriť osvetu o význame zdravej výživy detí MM
 • vyzdvihnúť podporu matiek k zdravej výžive dieťaťa v prenatálnom, novorodeneckom a dojčenskom období
 • zdôrazniť potrebu a pozitívny prínos príprav matiek/rodičov na dojčenie pred pôrodom (prenatálne obdobie)
 • vytvárať podmienky pre úspešný nástup laktácie pri pôrode a efektívne dojčenie v rámci natálnej starostlivosti
 • sprístupniť, odporučiť podporu a pomoc matkám laktačnými konzultantkami po pôrode (postnatálna – následná starostlivosť)
 • obohatiť poznatky o nové trendy v podpore dojčenia, riešenia v prípade problémov pri dojčení
 • zjednotiť prístupy zdravotníkov k matke a dieťaťu na podklade dôkazov dobrej praxe a medzinárodných kritérií
 • dosiahnuť tímovú zhodu medzi pôrodnými asistentkami, sestrami, profesionálnymi laktačnými konzultantkami a lekármi v poskytovaní ústavnej, ambulantnej i komunitnej starostlivosti o dojčiacu matku a výživu dieťaťa

Program seminára pre zdravotníkov

07.15 – 08.15 Registrácia účastníkov

08.15 – 08.30 Otvorenie podujatia

08.30 – 09.15 Pôrodná asistentka a jej úloha v podpore dojčenia (Ľ.Matulníková)
09.15 – 10.00 Osteopatia v podpore dojčenia (Z.Janáková Jusko)

10.00 – 10.30 Coffee break

10.30-  11.30 Dojčenie v prvých dňoch po narodení (I.Dobišová)
11.30 – 12.30 Mikrobióm a dojčenie (I.Dobišová)

12.30 – 13.15 Obedňajšia prestávka

13.15 – 14.00  Výživa dojčiacej matky (Ľ.Matulníková)
14.00 – 14.45 Mýty o dojčení (M.Galková)
14.45 – 15.30  Najčastejšie problémy, pomoc matkám pri dojčení (M.Galková)

15.30 – 15.50 Coffee break

15.50 – 16.05 Vertikálna poloha pri dojčení a jej využitie (Z.Hanušová)
16.05 – 16.20 Miera dojčenia optikou pôrodnej asistentky a matiek  (A. Furmanová)
16.20 – 16.50 Praktické skúsenosti, diskusia s prednášajúcimi

16.50 – 17.00  Záver a ukončenie podujatia

Program workshopu pre verejnosť

10.30 – 11.00 Registrácia účastníkov

11.00 – 11.15 Otvorenie workshopu

 11.15  – 11.45 Ako sa na dojčenie najlepšie pripraviť  (ĽMatulníková)
11.45 –  12.15 Mýty o dojčení (Galková)
12.15 – 12.45 Dojčenie v prvých dňoch po narodení (M.Galková)
12.45 – 13.15 Osteopatia v podpore dojčenia (Z.Janáková Jusko)

13.15 – 14.00 Obedňajšia prestávka

14.00 – 14.30 Mikrobióm a dojčenie (I.Dobišová)
14.30 – 15.00 Prirodzená výživa a dojčenie v meniacej sa spoločnosti (I.Dobišová)
15.00 – 15.30 Výživa dojčiacej matky (Ľ Matulníková)

15.30 – 15.50 Coffee break

15.50 – 16.05 Miera dojčenia optikou pôrodnej asistentky a matiek (A. Furmanová)
16.05 – 16.20 Vertikálna poloha pri dojčení a jej využitie (Z.Hanušová)
16.20 – 16.50 Praktické skúsenosti, diskusia s prednášajúcimi

16.50 – 17.00  Záver a ukončenie podujatia

Prihláška na vzdelávacie podujatie

Postup prihlasovania pre obe skupiny účastníkov (zdravotníci a verejnosť) sú odlišné.

Poplatok prosíme uhradiť  SÚČASNE s vyplnením prihlášky. Výška manipulačného poplatku je pre obe skupiny účastníkov odlišná. Jednotlivé sumy uvádzame v prehľade, osobitne pre zdravotnikov a nezdravotníkov:

UPOZORNENIE

S kompletným vyplnením prihlášok prosíme SÚČASNE uhradiť účastnícky poplatok v príslušnej výške podľa rozpisu (viď Účastnícky poplatok). V opačnom prípade, bude organizátor pokladať vašu prihlášku za NEPLATNÚ!

Po zaevidovaní prihlášky a pripísaní poplatku na bankový účet IPASK, bude vám mailom zaslané Potvrdenie o platnej a záväznej registrácii.

UZÁVIERKA prihlášok a úhrad poplatkov je 13. januára 2020.

Registrácia na podujatie PO UZÁVIERKE. V prípade, že ste sa na aktivitu neprihlásili do stanoveného termínu, je potrebné okamžite vyplniť  Registráciu pre zdravotníkov alebo Registráciu pre verejnosť a  úhradiť navýšenú sumu účastníckeho poplatku OBRATOM (viď Účastnícky poplatok).

Registrácia na podujatie V DEŇ KONANIA. V prípade, že ste sa na aktivitu neprihlásili online a prídete rovno na podujatie, hláste sa v priestoroch registrácie. Účastnícky poplatok v príslušnej sume uhradíte v HOTOVOSTI (viď Účastnícky poplatok).

Prosíme, pri prihlasovaní postupujte nasledovne:

Postup pre zdravotníkov


Postup pre nezdravotníkov


Registrácia Sestry a PA povinná registrácia DVOJMO!

 1. Prihláška na ASV cez portál SKSaPA
  (pre pôrodné asistentky, sestry, praktické sestry):
  >>> Prihláška SKSaPA <<<
 2. Prihláška na ASV cez našu webovú stránku IPASK
  (pre všetkých zdravotníkov, vrátane sestier a PA):
  >>> Prihláška IPASK  <<<
>>> Prihláška pre verejnosť <<<
Účastnícky poplatok za osobu

11 € člen/ SKSaPA /IPASK/IPD – prihláška a úhrada poplatku do 13.1.2020
17 € nečlen SKSaPA/IPASK/IPD – prihláška a úhrada poplatku do 13.1.2020
25 € prihláška a úhrada jednotného poplatku po 13.1.2020
30 € registrácia s jednotným poplatkom v deň konania seminára

Výška poplatku pre lekárov:
20 € prihláška a úhrada poplatku do 13.1.2020
30 € prihláška a úhrada poplatku po 13.1.2020
40 €  registrácia s poplatkom v deň konania seminára

Výška poplatku pre študentov* s odborom zdravotníckeho zamerania:
7 €  prihláška a úhrada poplatku do 13.1.2020
10 €  prihláška a úhrada poplatku po 13.1.2020
15 €  registrácia s poplatkom v deň konania seminára


7€ člen IPASK –  prihláška a úhrada poplatku do 13.1.2020
13 € nečlen IPASK – prihláška a úhrada poplatku do 13.1.2020
25 € prihláška a úhrada poplatku po 13.1.2020
30 € registrácia s poplatkom v deň konania podujatia

Výška poplatku pre pár** (2 osoby):
20 € prihláškaa úhrada poplatku do 13.1.2020
35 € prihláška a úhrada poplatku po 13.1.2020
45 € registráciaa s poplatkom v deň konania podujatia

Výška poplatku pre študentov* s odborom nezdravotníckeho zamerania:
5 € prihláška a úhrada poplatku do 13.1.2020
8 € prihláška a úhrada poplatku po 13.1.2020
13 € registrácia s poplatkom v deň konania podujatia

UPOZORNENIE

Po dátume uzávierky 13.1.2020  sa základná suma manipulačného poplatku zdravotníkov navyšuje.

* Študent potvrdzuje svoj status v mieste registrácie preukázaním študijného preukazu, resp.iného dokladu.

** Prihláškou pre “pár” sa rozumie pre manželov/partnerov, nie pre inú dvojicu osôb.

Účastnícky poplatok je nevratný!

Platba účastníckeho poplatku

Úhradu v príslušnej výške, prosíme, vykonajte ihneď po vyplnení prihlasovacieho formulára. Platbu je možné uhradiť  bankovým prevodom alebo poštovým poukazom na účet IPASK

Bankovým prevodom na účet IPASK:

Názov účtu: IPASK
Číslo účtu: SK6511110000001146294018
Do poznámky pre príjemcu uveďte: Vaše meno a priezvisko

Poštovým poukazom na účet IPASK:

Názov účtu: IPASK
Číslo účtu: SK6511110000001146294018
Adresát: IPASK o.z., Hutnícka 3/20, 052 01  Spišská Nová Ves

Objednávka obeda

Účastníci, ktorí máte záujem o zabezpečenie obeda, vyplňte v prihlasovacom formulári kolónku – Objednávka obeda.

Cenu obeda  (6,50 €) pripočítajte k výške uhrádzaného príslušného účastníckeho poplatku. Poplatok za účasť a objednaný obed teda uhrádzate spolu, jednou sumou.

Lístky na obed dostanete pri rannej registrácii. Obed sa bude podávať v priestoroch hotela Metropol.

Ako sa dostanete na miesto konania seminára do hotela Metropol

 1. Zo železničnej stanice na miesto konania seminára peši 5 min.: navigačná mapka
 2. Autom zo smeru Košice: pozrieť trasu
 3. Autom zo smeru Poprad: pozrieť trasu

Animátorka a detský kútik

Pre detičky bude k dispozícii priestor pre nich určený, vybavený detskými stolíkmi, stoličkami, hračkami, väčšími žinienkami atď.
Aby ste sa mohli pokojne venovať prednáškam, zabezpečíme šikovné animátorky, ktoré sa budú počas programu deťom venovať. Ak preferujete pre svoje dieťa vlastnú pestúnku, napr. babku alebo kamarátku, nie je problém využiť priestor vyhradený deťom. Detský kútik poslúži aj mamičkám s menšími detičkami za účelom hygieny či nakŕmenia.

Na záver

DOTAZNÍK. Milé mamy, prosíme Vás o pár minút venovaných vyplneniu anonymného dotazníka „Podpora dojčenia ako efektívna cesta k zdraviu matky a dieťaťa“, ktorého účelom je zmapovať aktuálnu mieru dojčenia a posilniť posolstvo podpory; motivovať zdravotníkov k inovatívnym krokom, efektívnejším postupom v praxi.

Dotazník je určený matkám, ktoré porodili jedno alebo viac detí za posledných 5 rokov. V prípade viacerých pôrodov je potrebné vyplniť samostatný dotazník. Vyhodnotenie získaných výsledkov bude prezentované v príspevku na seminári a zverejnené na webe IPASK.

Dotazník vyplňte kliknutím na odkaz: https://www.survio.com/survey/d/E2Z4Q0H9P5P7N6T3R

Za šírenie dotazníka a zapojenie do prieskumu v oblasti dojčenia vopred ďakujeme.

Organizačný výbor

Mgr. Anastázia Furmanová, IPASK

Mgr. Jana Kittová, IPASK

Bc. Nikola Glončáková, IPASK

Mgr. Zdenka Hanušová, IPASK

Mgr. Michaela Galková, PhD, IPD, IBCLC

IPASK – Iniciatíva pôrodných asistentiek Slovenska, www.ipask.sk

Sme spoločenská mimovládna organizácia, ktorá vznikla z potreby zviditeľniť a posilniť profesijný status, uplatnenie kompetencií a všetkých rolí pôrodnej asistentky (PA) v praxi ako zdravotníckej profesionálky, ako rovnocenného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti s autonómnym a regulovaným povolaním v súlade s právnymi normami SR, direktívami EÚ, odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a ostatných medzinárodných zdravotníckych inštitúcií (FIGO, ICM, EMA…)

Prioritou združenia je vytváranie podmienok a priestoru pre rozvoj zdravotníckeho odboru – pôrodnej asistencie v zdravotnej, sociálnej, humanitnej činnosti poskytovanej ženám, rodinám a komunitám.

Členmi sa môžu stať pôrodné asistentky aj sympatizujúca odborná a laická verejnosť, ktorá sa stotožňuje s poslaním IPASK.

IPD – Inštitút pre podporu dojčenia, www.institutprepodporudojcenia.sk

Špecialista vo vzdelávaní zdravotníckych profesionálov v oblasti dojčenia, podporuje a zjednocuje vzdelávanie zdravotníckych profesionálov.

V spolupráci s European Lactation Consultants Alliance (ELACTA) presadzuje jednotné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, ktoré je v súlade s medzinárodným vzdelávaním laktačných konzultantov.

Ako koordinátor IBLCE (SR) zastupuje a presadzuje profesionálny profil laktačnej konzultantky (IBLCE).

Je partnerom Sekcie sestier pracujúcich v neonatológii SSSaPA a v spolupráci s ARS CME umožňuje kontinuálne vzdelávanie v rámci kreditného systému vzdelávania zdravotníckych pracovníkov (lekárov, sestier a pôrodných asistentiek) na Slovensku.

Cieľom je:

 • podporovať vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v oblasti dojčenia založené na najnovších vedeckých poznatkoch.
 • vytvoriť priestor pre kontinuálne vzdelávanie a prehlbovanie vedomostí v oblasti dojčenia.
 • vedomostne pripraviť zdravotníckych pracovníkov na splnenie kritérií pre certifikáciu BFHI.
 • Víziou je vytvoriť priestor pre vzdelávanie zdravotníckych profesionálov, ktoré bude v súlade s kritériami pre medzinárodné vzdelávanie laktačných konzultantov.

Misia IPD:

Chrániť a podporovať dojčenie zavedením najvyššieho štandardu pri získavaní poznatkov v oblasti dojčenia.

SKSaPA – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, wws.sksapa.sk

Je samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou so sídlom v Bratislave, združujúca sestry a pôrodné asistentky.

Hlavné úlohy komory:

 • registrovať a viesť register sestier a pôrodných asistentiek,
 • vydávať, pozastavovať a rušiť licencie,
 • vydávať vyjadrenia o etickej spôsobilosti pre svojich členov,
 • vypracovávať návrhy a odporúčania pri tvorbe právnych predpisov,
 • vytvárať podmienky pre sústavné vzdelávanie, zabezpečovať a zhodnocovať ho,
 • vydávať odborné publikácie,
 • spolupracovať s ministerstvom zdravotníctva, zdravotnými poisťovňami, vzdelávacími ustanovizňami a odbornými a odborovými organizáciami,
 • vytvárať podmienky pre diskusiu so zájmovými skupinami a verejnosťou,
 • riešiť podnety, návrhy a sťažnosti,vydávať časopis.

Komora má na výkon svojich úloh má zriadených 55 centrálne riadených regionálnych komôr. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek je členom významných medzinárodných organizácií, ako je EFN, EMA, HORACIO a EfCCNA.

Ciele komory:

 • podporovať a udržiavať čo najvyšší možný štandard starostlivosti v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii,
 • rozvíjať prax, menežment, vzdelanie, sústavné vzdelávanie, etiku a výskum v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii,
 • zastupovať sestry a pôrodné asistentky pred vládou, parlamentom, mimovládnymi organizáciami, pred verejnosťou na Slovensku aj v zahraničí,
 • obhajovať odborné, sociálne a právne záujmy svojich členov.

Prednášajúce lektorky IPD

Mgr. Michaela Galková, PhD., IPD, IBCLC

Predseda správnej rady IPD
Laktačná konzultantka
IBLCE Coordinator Slovakia
Sestra s 22 ročnou praxou v odbore neonatológia, Basis Kurs: Kinaesthetics Infant Handling
Lektorka špecializačného štúdia Intenzívna starostlivosť v neonatológii (FOaZOŠ, SZU Bratislava)
galkova@institutdojcenia.sk

doc. PhDr. et Bc. Ľudmila Matulníková, PhD.

Sekcia pre gynekológiu a pôrodníctvo
Pôrodná asistentka s 21 ročnou praxou v odbore gynekológia pôrodníctvo
Nezávislá prax v pôrodnej asistencii Zlín.
Pedagogický pracovník v oblasti vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek (Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava).
matulnikova@institutdojcenia.sk

MUDr. Irena Dobišová

Laktačný poradca
Člen: IPD, ELACTA
irena.dobisova@gmail.com

Zuzana Jusko Janáková, B.Ost

Absolvovala štúdium na Britskej Škole Osteopatie (British School of Osteopathy 2004-2008, Londýn,UK).

Po ukončení bakalárskeho štúdia pracovala v rôznych zdravotníckych klinikách vo Veľkej Británii a Kanade, kde nadobudla prax a skúsenosti nielen vo svojom odbore, ale aj v multidisciplinárnom prístupe k pacientom.

V praxi osteopatky využíva širokú škálu techník na liečbu pohybového aparátu a všetkých telových systémov, ktoré čelia napätiu spôsobeným posturálnymi zmenami,  tehotenstvom alebo stresmi mechanického alebo psychického pôvodu.

Vedomosti získané postgraduálnym vzdelávaním v pediatrickej osteopatii jej umožňuju liečiť novorodencov trpiacich popôrodnými zraneniami,  ako sú napríklad krčná tortikolis, cerviko-brachiálne neuralgie, plagiocefália (plochá hlavička), alebo ťažkosti s dojčením, príznaky dojčeneckej koliky, respiračné ochorenia, ušné infekcie a iné systémové a motorické poruchy.

Vďaka osobným a profesionálnym skúsenostiam si zakladá na hodnotách komunikácie a individuálneho vnímania každého pacienta.

Je členkou General Osteopathic Council v UK,  ktorý reguluje náplň práce osteopata  a dodržiavanie etických pravidiel pri výkone praxe.

Ako členka IPD (Inštitút pre podporu dojčenia) a ELACTA ( European Lactation Consultants Alliance) poskytuje starostlivosť o matku a dieťa v oblasti podpory dojčenia v úlohe profesionálnej laktačnej konzultantky s certifikátom IPD

Prednášajúce PA IPASK

Mgr. Zdenka Hanušová

Pôrodná asistentka a pedagóg

Profesionálny zdravotnícky laktačný konzultant

Externý pracovník Katedry ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie na Lekárskej fakulte MU v Brne

Individuálne poradenstvo aj skupinová príprava na pôrod

Doprovod k pôrodom a starostlivosť v šestonedelí

Mgr. Anastázia Furmanová

Pôrodná asistentka s 23-ročnou praxou podporuje prirodzené a zdravé procesy počas normálnych udalostí v živote ženy s dôrazom na obdobie tehotenstva, pôrodu a šestonedelia. Zdravotnícke služby v tomto duchu poskytuje v ambulantnom, ústavnom zariadení a tiež ako licencovaná pôrodná asistentka na výkon samostatnej zdravotníckej praxe od r.2006.

Prioritou uplaňujúcou v práci s klientkami je odbornosť, ľudský, holistický prístup s rešpektom k individuálnym potrebám, empatická komunikácia s cieľom dosiahnuť obojstrannú spokojnosť.

Nadobudnuté doterajšie skúsenosti, vedomosti  získané odb.vzdelaním (VŠ štúdium PA a OSE, špecializačné štúdium – pôrodná asistencia v rodine a komunite, certifikáty  PFP – psychofyzická príprava a PLK – profesionálna laktačná konzultantka), nové trendy a postupy získavané sústavným vzdelávaním sa snaží aplikovať do praxe. Ako predsedníčka IPASK spoločne s ostatnými členmi OZ háji kompetencie pôrodných asistentiek v zdravotníckej praxi a sprístupnenie služieb PA pre ženy v období tehotenstva, pôrodu a šestonedelia s fyziologickým priebehom. Hlavným zámerom je poskytovať kvalitnú starostlivosť o matku a dieťa, rodinu, ktorej kľúčovou súčasťou je pôrodná asistentka.


Partneri podujatia

Multi-Mam

www.dojceniebezbolesti.sk

Aniball

aniball.sk

lagomedical.wixsite.com/formafoam

Pôrodná asistencia

www.porodnaasistencia.sk

 

V prípade akýchkoľvek nejasností a otázok sme k dispozícii, ochotne vám poskytneme bližšie informácie mailom/telefonicky: Mgr. Furmanová A., anastaziaf@ipask.sk, mob.0907025298, Mgr. Kittová J., janak@ipask.sk, mob.0908117249.

Tešíme sa na Vašu účasť.  S úctou a vďakou IPASK