Seminár Placenta a pupočníková krv ako dar do života
Miesto: Aula SZU, Bernolákova 8, Banská Bystrica

  logo IPASK male

Iniciatíva pôrodných asistentiek Slovenska
a
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

Vás srdečne pozývajú na odborno-edukačný seminár so zahraničnou účasťou na tému:

Placenta a pupočníková krv ako dar do života

 

Dátum a miesto

4.12.2015 (piatok) 9.00 do 17.00 hod.
Aula SZU, Bernolákova 8, Banská Bystrica

Cieľová skupina

pôrodné asistentky (PA), študentky PA, sestry, ostatní zdravotníci, odborná a laická verejnosť

Prednášajúci

PhDr. A. Nemčoková, Mgr. J. Kittová, Mgr. A. Furmanová, Mgr. N. Sedlická, Msc., R. Zsivkovits, Z. Štromerová, Msc., Ing. P. Balint, MUDr. I. Kušnierová, PharmDr. P. Šimonová, D. Hovancová, A. Zrubecká, M. Kalusová

Pracovný jazyk

slovenský, anglický (tlmočený do slovenčiny)

Okruhy tém:

I. Placenta a pupočníková krv – význam, funkcia, využitie. Tretia doba pôrodná
II. Harmonické tehotenstvo – cesta k lepšiemu pôrodu. Vnútorný a vonkajší svet matky a novorodenca

SV – Kredity

aktivita sústavného vzdelávania + potvrdenie o účasti + pridelenie kreditov v počte 6
Seminár na celoslovenskej úrovni je zaradený do systému hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov

Pozvánka

Pozvanka 1. strana Pozvanka 2. strana
Otvoriť pozvánku v PDF

Prihláška

Záujemcov o účasť na seminári, prosíme vyplniť príslušné prihlasovacie formuláre najneskôr do 29.11.2015. 

Samozrejme je možnosť stať sa členom IPASK s následnými výhodami (zľavami, bonusmi) vyplývajúcich z členstva. Záujemci o členstvo v IPASK a následné získanie zľavneného konferenčného poplatku na seminár, vyplňte registračný formulár nachádzajúci sa v sekcii Členstvo a najprv uhraďte členský ročný príspevok 5€ / 7€. Potom pristúpte k prihláseniu sa na seminár:

1. Člen /nečlen IPASK: 

Všetkých záujemcov o účasť na seminári, prosíme vyplniť registračný formulár.

Registračný formulár

Po vyplnení formulára je súčasne nutné uhradiť stanovený účastnícky poplatok, ktorého výšku a spôsob platby nájdete v podsekcii Konferenčnýpoplatok. Po prijatí vašej prihlášky a zaplatení poplatku za účasť, obdržíte potvrdzovací mail o definitívnej registrácii na seminár. Prihlášku na seminár nebudeme akceptovať, ak bude úhrada konferenčného poplatku chýbať.

2. Člen /nečlen SKSaPA:

Sestry a pôrodné asistentky sa na ASV (aktivita sústavného vzdelávania) prihlásia elektronicky prostredníctvom portálu SKSaPA, kôli potvrdeniu o účasti a prideleným kreditom. Taktiež prosíme aj o vyplnenie Registračného formulára IPASK.

Po prihlásení na seminár (prihláška SKSaPA a IPASK) je súčasne nutné uhradiť stanovený účastnícky poplatok, ktorého výšku a spôsob platby nájdete v podsekcii Konferenčný poplatok. Prihlášku na seminár nebudeme akceptovať, ak bude úhrada konferenčného poplatku chýbať.

Konferenčný poplatok

IPASK SKSaPA
Poplatok
člen 12 € 11 €
nečlen 15 € 16 €
1. Platba prevodom
Názov banky Unicredit Bank Unicredit Bank
Číslo účtu/kód banky  6645888024/1111  6645888024/1111
Variabilný symbol  041215  041215
Poznámka vaše meno priezvisko, BB SKSaPA, BB
2. Poštovým poukazom
Adresa  IPASK o.z.
 Hutnícka 3/20
 05201 Spišská Nová Ves
 IPASK o.z.
 Hutnícka 3/20
 05201 Spišská Nová Ves
3. Poštovým poukazom typu U
Údaje  Unicredit Bank
6645888024/1111
VS: 041215
IPASK o.z.
Hutnícka 3/20
05201 Spišská Nová Ves
 Unicredit Bank
6645888024/1111
VS: 041215
IPASK o.z.
Hutnícka 3/20
05201 Spišská Nová Ves

Miesto konania

Slovenská zdravotnícka univerzita (SZU)

Bernolákova 8
Banská Bystrica

Príjazd do BB vlakovou alebo autobusovou dopravou

Účastníci, ktorí pricestujú autobusovou dopravou, prejdúc peši ulicou 29. augusta sa dostanú na zastávku MHD – Železničná stanica, ktorá sa nachádza pár metrov napravo od autobusovej stanice.

Príjazd s MHD na miesto konania

Na miesto podujatia sa dostanete MHD-trolejbusom č. linky 2 zo zastávky Železničná stanica (hneď vedľa budovy ŽSR). Vystúpite na zastávke Sládkovičova (9. v poradí zo smeru Železničná stanica). Po vystúpení z trolejbusu sa vrátite pár metrov späť a prejdete cez prechod na druhú stranu cesty. Za budovou Mediklin odbočte vpravo na Bernolákovu, po pár metroch, za prízemnou budovou polikliniky Novamed, po ľavej strane nájdete v pozadí objekt SZU, pred ktorým sa nachádza parkovisko.
Trasu trolejbusu č. 2 si môžete pozrieť tu: http://imhd.sk/bb/cestovny-poriadok/linka/2.html

Príjazd do BB autom

Parkovanie neplatené, priamo pred budovou SZU.

Mapka

Organizačné pokyny

Aktivita sústavného vzdelávania (ASV)
Seminár je zaradený medzi aktivity sústavného vzdelávania pre zdravotníckych pracovníkov. Účastníci obdržia potvrdenie o účasti v súlade s Nariadením vlády SR č. 296/2010 Z. z. a s príslušnou výškou kreditov v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Záujemci o kreditovanú vzdelávaciu aktivitu na celoslovenskej úrovni sa prihlasujte prostredníctvom portálu SKSaPA  na www.sksapa.sk Účastníkom vzdelávacej aktivity budú rozdané potvrdenia o účasti s príslušným počtom kreditov po ukončení vzdelávacej aktivity.
Objednávka obeda
Každý účastník si zabezpečí obed buď individuálne, alebo má možnosť objednávky. Objednané obedy budú zabezpečené v reštaurácii Bowling, pár metrov od budovy SZU na ul. Sládkovičovej. Účastníci vyznačia záujem o obed v prihláške na seminár. Obed si hradí každý sám v hotovosti.
Tlmočenie
Zabezpečili sme preklad prednášky rakúskej pôrodnej asistentky p. Zsivkovits z anglického jazyka do češtiny prostredníctvom slúchadiel. Účastníci, ktorí budú slúchadlá potrebovať, si ich vyzdvihnú pri rannej registrácii a odovzdajú späť buď cez obedňajšiu prestávku, alebo po ukončení seminára. Zapožičané slúchadlá NEZABUDNITE vrátiť.
Účasť s deťmi
Mamička, otecko s malým dieťaťom, je možné sa prihlásiť na seminár tiež. V priestoroch SZU sa nájde kútik mimo konferenčnej sály, vhodný aj na prebalenie, napapanie, alebo v prípade nepokoja dieťatka.
Ubytovanie
Záujem o ubytovanie priamo v budove SZU vyznačte taktiež v prihlasovacom formulári. Po zaplatení účastníckeho poplatku zašleme potvrdzovací mail, v ktorom uvedieme tiež kontaktné čísla na obytovacie odd. záujemcom o ubytovanie.

Milí priatelia,

veľmi nás teší, že sa novovzniknutému združeniu IPASK podarilo zorganizovať prvú výchovno-vzdelávaciu akciu vďaka spolupráci so SKSaPA a účastnými prednášajúcimi, ktorí naše pozvanie prijali. Zahraničné pôrodné asistentky z ČR a Rakúska a ostatní pozvaní prispievatelia svojimi odbornými vstupmi obohatia program jednodňového seminára. V zaujímavých prednáškach budú čerpať z praktických rôznorodých skúseností a zručností, taktiež oceníme vedomostný potenciál, ktorý nadobudli počas dlhodobej odbornej praxe aj v zahraničí.

Veľké poďakovanie patrí riaditeľovi polyfunkčného objektu SZU BB, za jeho maximálnu ústretovosť a poskytnutie priestorov budovy za účelom uskutočnenia pripravovanej akcie.

V neposlednom rade ďakujeme sponzorom, za nevyhnutnú finančnú podporu a organizačnému výboru IPASK, ktorého členovia, bez predošlých skúseností, neúnavne venovali a venujú svoj čas príprave podujatia. Plne si uvedomujúc, že bez ochotného a zanieteného prístupu, dobrovoľníckej práce zainteresovaných, by nebolo možné plánovanú vzdelávaciu aktivitu zrealizovať.

Organizačný výbor

PhDr. Iveta Drahoňová, člen Rady a prezídia SKSaPA, vedúca Regionálneho centra hodnotenia sústavného vzdelávania pre Banskobystrický samosprávny kraj

Členky predsedníctva IPASK:

  • Mgr. Jana Kittová, pôrodná asistentka (PA)
  • Mgr. Anastázia Furmanová, PA
  • Bc. Nikola Glončáková, PA
  • Ing. Andrea Frischer
  • Dominika Hovancová  

V prípade otázok kontaktujte: 0907025298, 0908117249, ipask@ipask.info

TEŠÍME SA NA VAŠU ÚČASŤ